Актуализиране на лексикона на Safe Network: Замяна на термините Акаунт, Safecoin и Трезор

Актуализираме лексикона на Safe мрежата за крайните потребители и заместваме термините Акаунт, Safecoin и Трезор. Подготвихме видео разяснение, в което подробно се посочва защо трябва да направим това и с какво предлагаме да ги заменим.

По-долу има пълна транскрипция (за онези от вас, които ще им е трудно да се справят с акцента на @JimCollinson :laughing:), така че, моля, оставете вашите коментари, въпроси и наблюдения като коментар. Знаем, че ще имате много!

Актуализиране на лексикона на Safe Network: Замяна на термините Акаунт, Safecoin и Трезор

** Накратко**: Акаунт, Safecoin се променят на safe и Safe Network монети, а терминът Трезор ще бъде оттеглен и ще разчитаме повече на глаголи като печелете в интерфейса за крайния потребител, а не на съществителното ‘възел‘.

Моля изчакайте. Знаем, че току-що сте прочели това и може би това е донякъде дразнещо. Но моля, ако можете да отделите време, продължете да четете, докато ви преведем през тези предложени промени, и нарисуваме картината на това как всичко се съчетава …

Пълна транскрипция:

През последните няколко седмици и месеци обсъждахме цялостния свят на мрежата; как концептуализираме и изразяваме с думи елементите и движещите се части, които го карат да работи.

Това дойде заедно с работата за опростяване и прецизиране на кода, което го прави по-здрав, гъвкав и по-лесен за работа и разбиране.

Докато много от промените досега са фокусирани върху вътрешната работа на мрежата и как тя се възприема от разработчиците, разбира се, има още една половина от картината: как крайните потребители мислят за мрежата, как я моделират в съзнанието си, и как това се отразява на техния опит, докато те използват мрежата в реалния живот. Потребителското изживяване.

В този потребителски интерфейс има някои термини и метафори, които поради външни фактори просто трябва да променим - като името Safecoin - и други, които не се съчетават с промените в мрежата и следователно ще се отразят на потребителското изживяване, независимо дали ни харесва или не.

Въпреки че съществуването на отделен термин може да не изглежда значимо, има смисъл да разгледаме тези термини заедно и да представим езика на потребителското изживяване като цяло, защото всичко работи заедно и ще бъде възприето в цялост от крайните потребители.

Така че мислете за всичко това като предложение за актуализиране на лексикона за Safe мрежата и като обяснение защо трябва да актуализираме термините Акаунт, Safecoin и Трезор.

„Акаунт“ става „safe“

Акаунтът е терминът, който в момента използваме, за да опишем концептуалното пространство, в което се намират всички данни на потребителя, файловете му, средствата му, самоличността му, предпочитанията му и т.н. Потребителите се ‘логват’ за да получат достъп до тях, от което и да е устройство и след това ‘излизат’, запазвайки ги сигурно. Термините Акаунт или Вход са познати на потребителите, те очакват да се нуждаят от акаунт в съществуващите уеб услуги и това очакване е повече или по-малко изпълнено от изживяването, което мрежата може да им предостави …

… това не е съвсем правилно, нали?

Safe е мрежа без разрешения, няма централен орган, който да поддържа ‘акаунти’, нито има в какво да влезете.

В действителност потребителят има данни, разпределени в мрежата, но има достъп до тях чрез ключовете, които държи: това е, което свързва тези иначе несвързани данни, нищо друго.

Но наличието на съгласувана метафора на контейнер, в който се намира всичко това, е много полезно. Какъв е ‘коренът’ на всички техни данни, как те ги концептуализират и достъпват пространствено? Какъв термин да използваме за изграждане на съществителни и глаголи наоколо, за да изградим езика на UX функцията?

Акаунтът или входът до голяма степен вършат тази работа и лесно се разбират от потребителите, както показаха тестовете ни. Това обаче ограничава нас и потребителите по много начини. Например няма, в какво да влезете. Данни в това пространство могат да се създават без интернет връзка, дори на хартия! По същия начин всъщност няма от какво да излезете. Няма онлайн сфера, от която да излизам. Просто защитавам данните си, като заключвам нещата и взимам ключовете си със себе си.

И така, какъв термин да използваме за тази концепция? Каква метафора да използваме за това сигурно пространство, което можем да отворим с ключове си и след това да заключим, което може да съществува както онлайн, така и офлайн и което е синоним на самата мрежа, но се контролира и е достъпно само от човека контролиращ ключовете?

Сейф.

Разбира се, можете да използвате, разглеждате и изтегляте от мрежата без собствен сейф, но когато искате да съхранявате файлове, да общувате с други хора или да изпращате и получавате плащания, тогава създавате свой собствен сейф в мрежата и го отваряте, за да защитите всички ваши лични данни и да имате достъп до тях от всяко място.

Затворете го и всичко се сгъва и може да бъде отключено отново само от човека с ключовете: вие и само вие.

„Safecoin“ става „Safe Network Token“

Това може да е малко неприятно, тъй като всички имаме доста история с това име, но поради няколко причини вече не можем да използваме термина Safecoin. Докато основната причина е неразрешен спор за търговската марка, друго съображение, което може би е още по-важно, е неговата функция в мрежата и статус по отношение на регулирането и данъчното облагане.

Safecoin е безспорно валута за използване на мрежови комунални услуги: единица, която може да бъде директно обменена за мрежови ресурси. Той има много от функциите, дълго търсени от криптовалутите - бързи, анонимни и безплатни транзакции, но все пак основната му функция не е пари. Съществува, за да позволи на хората достъп до основната стойност на мрежата: сигурни, достъпни, децентрализирани данни.

Етикетирането му по подобен на анонимните криптовалути начин - свързването му с валути, които изпитват регулаторен натиск и които са премахвани от борсите, изглежда ненужен риск.

И така как да го наричаме?

Разгледахме името от много ъгли - емоционално, странно, утилитарно.

Вижте само всички различни елементи, на които може да се натъкне нов потребител по време на взаимодействието си с мрежата … там първата точка на допир може да включва произволен брой от следните термини:

Това е много за осмисляне.

Знаем, че много от вас имат опит с това, че трябва да обясняват какво е MaidSafeCoin и как това е свързано със Safecoin и след това как Safecoin се отнася към самата мрежа. Така че нека не създаваме още едно ниво на непрякост.

Като цяло може да спечелим най-много, като изберем име, което е с незабавно разпознаваема и тясно свързана със самата мрежа функция - там, където се намира самата стойност - вместо да се абстрахира една стъпка …

Safe Network токени.

Какво трябва да има потребителят, за да добавя данни към Safe мрежа? Safe мрежови токени.

Какво печелят, когато предлагат ресурси на Safe мрежата? Safe мрежови токени разбира се!

И къде могат да бъдат използвани тези токени? Е, разбирате идеята.

А що се отнася до маркетинга на мрежата, всичко се случва като едно: промотирането на токена, промотира мрежата. Те са директно свързани помежду си.

Снимка, например от посещение на борса:

Без объркване, без неяснота, токена е мрежата, а мрежата е токена. Очевидно е, че Safe Network Token е малко дълго име за ежедневна употреба, очакваме, че ще видим съкратен термин, който да звучи по-естествено през месеците/годините след стартирането, когато попадне в редовна употреба.

Но може би бихме могли да помогнем за това заедно с избора ни на съкратен символ? Или хващаме най-близкия символ, който можем - SN (уви SAFE е вече зает), и след това да видим къде хората ще ни отвеждат при естественото използване на мрежата в ежедневния живот.

Несъмнено ще се появи жаргонен термин или съкращение и ние можем да развиваме и актуализираме UX и интерфейсите с напредването на нещата.

А относно символа на токена? По много сходни причини бихме предложили и иконата на мрежата, и символът на токените да бъдат еднакви - или поне в рамките на едно и също семейство икони. Това ще означава малко работа за систематизиране и реорганизиране на различните UX икони в момента, а някои може да се нуждаят от поправяне - например иконата на браузъра, но незабавното разпознаване и синергия между всички допирни точки на потребителите е истинско предимство, особено в ранните дни на мрежата.

Специален символ за токена като валута, който да се използва лесно при въвеждането на текст - или изписването на ръка - е желателен, но и трудно постижим в краткосрочен план. Засега можем с радост да се справим с нещата, без това, и да използваме етикета на токена като използваема алтернатива (напр. Плати на @Димитър 500 SN).

‘Vault’ ще бъде оттеглен, но ще се съсредоточим върху глаголите като ‘спечели’, а не върху съществителното ‘node’

Както ще забележите от последните седмични новини оттегляме използването на името vault в кодовата база. Това е решение, основано на точно и ефективно описание на функцията на възел в мрежата за пред други програмисти. Нещо, което термин като трезор не беше съвсем в състояние да обясни. Така че това ни води до въпроса дали трябва да продължим да използваме този термин пред потребителите на мрежата и дали те трябва да бъдат изложени на него.

Ако използваме термина safe, за да опишем защитеното пространство за данни на потребителите, тогава съществува вероятност от объркване и продължаващи главоболия с използване на синоним, като Vault, за да опишем почти противоположна функция.

Възелът не просто съхранява данни, той има по-сложна роля от тази, в бъдеще функциите му могат да се разширят още. Така че създаването на метафора около ковчеже, което съхранява личните данни на други хора, може да бъде едновременно объркващо и ограничаващо.

И отново, разглеждайки безбройните термини, с които потребителят ще се сблъска при използването на мрежата, има ли адекватни причини той да бъдат запознат и да научи значението зад още едно съществително?

И така, имаме ли нужда от съществително изобщо? Може би бихме могли да избегнем появата на такова в UX и вместо това да се съсредоточим основно върху функцията на софтуера за потребителя и какво прави той за него.

Глагол, като печелете.

Така че вместо да се опитваме да разясним на потребителя, какво е това възел и как той функционира, преди да му обясним как възела му помага, потребителят трябва просто да последва призива за действие: „Започнете да печелите“.

Възможно е да се наложи да покажем термина възел в по-дълбокиъе и по-нюансирани слоеве на UX-то - например, ако потребителят в крайна сметка пусне повече от един възел на едно устройство и трябва да ги конфигурира поотделно - но това би било изключение, а не правило.

Също така не ни пречи да използваме съществителното възел по-директно в бъдеще, ако се наложи, но премахването на термин след стартирането на мрежата е по-проблематично.

Новите условия в действие

Така че нека да разгледаме някои от тези термини, използвани в UX дизайните …

Тук можем да видим изглед от първото стартиране на Safe Network програмата. Умишлено сме избледнели цвета, за да направим нещата по-отчетливи и така да можем да се съсредоточим върху думите и структурата.
Тук виждаме как тези термини започват да формират тези метафори …

Отключване и заключване на сейф, създаване на собствен сейф, използване на дисковото ви пространство, за да печелите.

Ето някои бордови екрани, които също правят подобна работа.

Тук виждаме как функцията на възела определя как той е групиран в приложението. Използваме го, за да печелим токени, следователно той се отнася към всичко свързано с токените. Може да виждате приходите си, може да започнете да използвате устройството си, за да печелите.

И все пак има множество други пътища до тези функции … през екрана с токени, през началния екран (дори ако нямате сейф или ако сте го заключили).

И разбира се, все още може да отидете на едно по-дълбоко ниво, за да получите по-богата информация - включително извеждането на понятието за възел, ако е необходимо - и да го конфигурирате там.

Но всичко е съсредоточено около функцията на софтуера да позволи на крайния потребител да печели токени.

И така. Предполагаме, че ще имате въпроси, коментари и наблюдения. Знаете какво да направите!