Да посеем доброта - Капачки за бъдеще

Кампания за поставяне на туби за събиране на капачки в жилищните входове.

Тук целта е да се помогне на хората да събират капачки като се постави туба за капачки + постер обясняващ целта на кампанията в жилищните входове.

Следните адреси са посяти:

Дървеница: проф. Марко Семов 27

Славия - Хайдушко изворче 18 вх. в

Център - Веслец 2 ; бул. Васил Левски 144 ; бул. Кн.М. Луиза 54

Адрес: Дървеница - проф. Марко Семов 27

Адрес: Славия - Хайдушко изворче 18 вх. в

Адрес: център - Веслец 2

Адрес: бул. Васил Левски 144

Адрес: бул. Кн.М. Луиза 54