Райони - Dare 2 Care

В следните райони са разлепени постери:

Гео Милев

Младост 1 - част 3

Младост 3

Изток - част 2