SAFE Network новини – 13.6.2019

SAFE Network новини – 13.6.2019


Ето някои от основните неща тази седмица:

  • Вече имаме POC (доказателство на концепцията) версия за safecoin портфейл с интерфейс на команден ред върху тестови трезор. Вижте CLI Ръководство за потребителя за повече информация и как да го тествате.
  • Напреднахме значително с тестовия Safecoin и новите видове данни в SAFE Клиентските Библиотеки.
  • Предприехме няколко първоначални стъпки към въвеждането на BLS криптиращи ключове в Рутинга като ги добавихме към Генериране на разпределени ключове (Distributed Key Generation) в Parsec.

Подробна информация може да намерите както винаги във форума на общността: SAFE Network Forum