Safe Network новини 🇧🇬 16.2.2023

Време е за бърз преглед на това къде се намираме с различните движещи се части, които изграждат Safe мрежата. Както обикновено, това е смес от бързо ускорение в някои области, а други чакат напредък другаде, преди да може да продължим с тях.

Като цяло сме развълнувани от възможностите за опростяване, предлагани от идеята за Стабилен набор, много сме щастливи от създаването на фондацията и сме доволни от напредъка в консенсуса. Също така е страхотно да имате отново активни и работещи тестови мрежи на общността и хората да се впускат в действие със собствените си GUI :tada: .

Общ напредък:

Ние винаги търсим начини да накараме клиента да върши повече работа и @oetyng проучва как може да поддържа Старейшините в синхрон с това, което се случва в секцията (заедно с AE, клюки и т.н.).

@anselme преработва DBC и интегрира промените си в основния код, а @Chriso довършва внедряването на стека за мониторинг.

@roland преработи процеса на преместване, така че преместеният възел да управлява процеса.

Мостафа и @davidrusu се насочват към Стабилния набор, работейки върху протокол за предаване, който не изисква DKG. Мостафа също разглежда процеса на двоична компилация, за да се опита да го ускори.

Освен това за Стабилния набор, @joshuef е уверен, че имаме път към многослойно съхранение с няколко допълнителни промени.

Qp2p все още е подложен на преработка, като @bochaco тества за аномалии около потоците за четене и запис, докато @bzee премина към анализиране на логовете във връзка със закъснения в мрежата, когато възлите са натоварени.

И накрая, @JimCollinson работи върху различни правни аспекти за борда на фондацията, а също така обмисля стратегия за стартиране.

Доклад за напредъка

Стабилен набор
Третиране на Възрастните и Старейшините като по-надеждни от по-младите възли, без да се изисква от тях да се преместват при остаряване на възлите и въвеждане на многослойно съхранение . Може да премахне необходимостта от DKG и преместване, които са трудни.
Напредък: Етап на проектиране, допускания за тестване, все още експериментални.
Оставащи задачи: Пълни тестове, ако са успешни, работа по внедряването.

Консенсус
Много процеси могат да бъдат управлявани от AE и евентуалната последователност (CRDT), но в някои случаи вероятно е необходимо известно местно подреждане, тъй като разклоненията могат да направят възможно двойното харчене, докато чакаме да се разрешат. https://github.com/maidsafe/sn_consensus
Напредък: Разработен е и тестван алгоритъмът за многостойностно византийско споразумение (MVBA).
Оставащи задачи: Прилагане към алгоритмите за членство. Изпитания в жива среда.

Quicp2p
Qp2p е мрежова библиотека, базирана на QUIC, която позволява на партньорите в P2P мрежа да комуникират сигурно. https://github.com/maidsafe/qp2p
Напредък: qp2p се преработва с цел да пренесе по-голямата част от неговата функционалност в sn_node, където ще бъде по-лесно да се работи с него. Quic е черна кутия.
Оставащи задачи: Тази работа продължава.

Съобщения и пикове в паметта
Виждахме вълна от съобщения и скок в използването на паметта, особено когато нов възел се свързваше със Старейшини и искаше да се присъедини. https://github.com/maidsafe/safe_network/tree/main/sn_comms
Напредък: По принцип вече не виждаме пикове на паметта. Съобщенията са централна част от начина, по който работи мрежата, така че ние непрекъснато усъвършенстваме нещата там. Работим върху по-добро противоналягане, като използваме по-надеждно контрола на задръстванията на Quinn.
Оставащи задачи: Премахване на грешки, когато ги видим, продължаващо опростяване.

Мониторинг и наблюдаемост
Преместихме се от настройката на ELK, която използвахме преди, към OpenSearch (по-модерно разклонение с отворен код на ElasticSearch), OpenTelemetry и Data Prepper, защото можем да хостваме тези услуги на ECS, вместо да използваме EC2 инстанции. https://github.com/maidsafe/terraform-testnet-infra
Напредък: Това вече е почти готово, въпреки че все още търсим най-добрата конфигурация.
Оставащи задачи: Завършваме и след това го отваряме за общността, където е възможно.

Обработка на данни
Обработката на данни, преразпределянето на парчета данни, когато Възрастен излезе офлайн, и елегантното управление на разделяния.
Напредък: Отново, това е основна част от функционалността и работата продължава, вижте Стабилния набор по-горе.
Оставащи задачи: Създаване на многослойни данни. Основата е положена, ще трябва да тестваме нещата освен при преместването и при фината настройка.

Предаване
Ако Старейшина забележи, че настоящите Старейшини не са седемте най-стари възли, тогава това предизвиква гласуване за повишаване на най-възрастния възрастен/възрастни и понижаване на най-младия старейшина/старейшини, за да направи път. Предаването е алгоритъмът, който контролира този процес.
Напредък: Завършен по план, въпреки че се усъвършенства с клюки и консенсус (вижте по-долу).
Оставащи задачи: Да въведем клюки, за да ускорим комуникацията между Старейшините, и да погледнем към консенсуса, за да гарантираме прекратяването на процесите.

Членство
То позволява на Старейшините да запазят контрола над Възрастните в своята част.
Напредък: Членството е интегрирано в sn_node, но остава най-трудната област за коригиране, докато всеки Старейшина остава със същото виждане за събитията в мрежата. Това е проблем с координацията.
Оставащи задачи: Премахване на двойния изглед на членството, който имаме между SectionPeers и Membership. Тук започнахме работа, за да се намали това до „SectionPeers“ и напредва добре.

Клюки
Gossip е тип p2p протокол, при който възел периодично излъчва знания към друг възел, често избран на случаен принцип и този възел предава съобщението на друг възел и така нататък, докато стане „общоизвестно знание“.
Напредък: Въвеждаме клюки на различни места, където процесите понякога могат да блокират, като DKG кръгове, членство и разделяне на мрежи. В случая на последното, клюките също ни позволяват да възстановим мрежата след катастрофална повреда.
Оставащи задачи: Да потърсим допълнителни възможности, където клюките могат да ни помогнат.

DKG
Генерирането на разпределени ключове се използва, когато Старейшините трябва да вземат решения относно членството.
Напредък: DKG е преработен, но все още понякога страда от изчакване.
Оставащи задачи: Стремим се да намалим нуждата от DKG при вземането на решения.

Поток на плащане
Когато клиентът плати за качване, той получава разписка и Старейшините и Възрастните в секциите, които съхраняват данните, получават част от това плащане. Потокът на плащане зависи от това как работи това разпределение.
Напредък: Основният дизайн е налице.
Оставащи задачи: Подробен дизайн за покриване на сигурността, UX, икономическите стимули. В очакване на други разработки.

Фондацията
Safe Network Фондацията е организация с нестопанска цел в Швейцария, която улеснява, подкрепя, финансира и насърчава научноизследователска и развойна дейност, както и позволява текущата работа, поддръжка и налагане на мрежата и нейните технологии.
Напредък: Фондацията е създадена!
Оставащи задачи: Да започне работа!

Разпространение на токените
След първоначалното разпределение на токените в началото на мрежата (10,6% за притежателите на MaidSafeCoin, 5% за акционерите, 14,4% за мрежовия фонд), останалите 70% от общото максимално предлагане ще бъдат създадени и сигурно разпределени като следствие от действията на хората, които качват данни в дългосрочен план. https://safenetforum.org/t/updated-rfc-0061-safe-network-token-distribution/37883
Напредък: Първоначалното предложение е изготвено и изпратено до FINMA за одобрение. Механиката на кои оператори на възли ще бъде плащано по време на конкретна транзакция все още се разработва.
Оставащи задачи: Проектираме и тестваме плащанията на възлите.

DBC
Цифровите сертификати на преносител са средството за транзакция на токени в Safe мрежата.
Напредък: DBC са преработени, премахвайки излишен елемент, който трябваше да замъглява транзакциите, но със съмнителна възможност за подобряване към сигурността и производителността. Тази работа е към своя край.
Оставащи задачи: Подобряване на API-то и UX. Работа с DBC API в потоците на плащане и тестване там.

Преструктуриране на възлите
sn_node е преработен, за да премахне възможно най-много случаи на многопоточност, за да опрости кода и да премахне нежеланите заключвания. Старейшините вече съхраняват данни, така че да могат да оценят нивата на съхранение, без да анкетират Възрастни, и се стремим да имаме повече по-малки възли в секция, което беше успешно изпробвано в тестови мрежи.
Напредък: Готово
Оставащи задачи: Продължаваме наблюдаването му.

Преструктуриране на веригата на секциите
Веригата на секциите, защитеният свързан списък, който свързва ключовете на секциите чак до Началото, се преработва като Merkle DAG. Сега се нарича SectionTree.
Напредък: Готово.
Оставащи задачи: Нищо.

Откриване на неизправност (преди това „дисфункция“)
Редовно тестване дали възлите са онлайн и предприемане на действия, ако не са.
Напредък: Преструктуриране със собствен тестов пакет, в очакване на напредък в други области.
Оставащи задачи: Подобряване на тестването с мрежи на живо и уверяване, че нещата работят според очакванията. Добавяне на още маршрути за откриване на грешки.

Система за разрешаване на имена и имена на домейни
NRS картите са мултикарти (регистри под капака), които съдържат картографиране на всички подимена към URL адреси за конкретно име от горен порядък. Всяко топ име има своя собствена мултикарта.
Напредък: Няма движение по този въпрос.
Оставащи задачи: Промени в подреждането на NRS, които трябва да бъдат приложени.

Клиент / UX
sn_client е набор от API-та и интерфейс на командния ред (CLI), който позволява на устройствата да се свързват и взаимодействат с мрежата. https://github.com/maidsafe/safe_network/tree/main/sn_client
Прогрес: sn_client е преработен - коригиране на съобщенията, които показват на потребителите дали са свързани или не, особено по време на стартиране.
Оставащи задачи: Непрекъснато подобряване на API-тата и CLI-то, докато вървим напред.Преводи:

:uk: English :ru: Russian ; :de: German ; :es: Spanish ; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Redirecting...