Safe Network новини 🇧🇬 16.3.2023

Тази седмица ще разгледаме малко по-задълбочено причините за потенциална платежна мрежа.

Общ напредък

@qi_ma и @davidrusu се борят с някои неприятни грешки в паметта в sn_consensus и техните странични ефекти, които забавят интегрирането на някои подобрения на членството. Тази работа се движи добре и почти е готова.

@roland продължава да подобрява тестовете, докато научава повече за OpenSearch, така че можем да използваме този инструмент за предстоящи тестови мрежи.

Започна интегрирането на новия консенсусен алгоритъм. Това трябва да ускори и да укрепи вземането на мрежови решения.

@bochaco работи върху установяването на модели за взаимодействие на потребителя с възела. Например, позволявайки извиквания на отдалечени процедури за да се правят забавни неща като предоставяне на мрежови анализи, както и някои по-специфични функционалности за тестовите мрежи, като причиняване на византийски грешки (поставяне на възел на пауза), рестартиране на възли и други.

Подходът към платежната мрежа

Решихме, че може да ни е полезно да разясним малко повече какво имаме предвид, когато говорим за мрежа само за плащания, как това се свързва с тестовата мрежа, за която говорихме преди няколко седмици, и защо разглеждаме потенциала на стратегия за стартиране, която започва с плащания и след това добавя функции, докато вървим напред.

Първо, когато говорим за мрежа за плащания, ние все още говорим за същата Safe мрежа. Това са същите основи: същите възли, същата кодова база, консенсус и всичко останало. Просто в този случай ние разглеждаме тази мрежа за данни, която използва само тези механизми за поддържане на прехвърляне на плащания и съхранение на данни, свързани с тези транзакции, управление, предаване и сигурност на данните около тях и други процеси на данни, които поддържат потребителско изживяване и полезност на транзакциите.

Използваната монета в центъра на това е Safe Network Token (SNT). Тя е моторното масло на самата Мрежа и е необходима за управление на основната икономика на Мрежата, независимо дали Мрежата работи или не с конкретни данни за плащания или всякакъв друг вид данни, както ще прави финалната Мрежа.

Така че тази SNT система и нейният лъскав нов протокол, използващ цифрови носители на сертификати (DBC), трябва да бъдат завършени, стабилни и най-важното разбрани, приети и интегрирани в по-широката икономика, за да може цялата мрежа за данни да бъде широко достъпна, устойчива и максимално полезна.

Има реални предимства в стартирането по постепенен, итеративен начин и защо мрежата, фокусирана върху плащанията, е отличен кандидат, достоен за проучване. Позволява ни да изградим известна устойчивост на мрежата и нейната икономика преди момента, в който това ще е най-необходимо, и ни позволява директно да демонстрираме силата и потенциала на това, в което всички ние сме инвестирали толкова много време и енергия. Целта е създаването на нещо наистина полезно и по-бързото му достигане, отколкото бихме могли иначе с минимално, ако изобщо има такова, дублиране на работа.

Само като пример за стойността, която това може да донесе, ако се направи правилно…

Виждаме реален потенциал в тази разплащателна мрежа, представяща предимствата на DBC не само на основния токен, SNT; но и възможността да се обработват и множество валути отгоре й, които биха могли да бъдат естествено мигновено заменяеми… включително към SNT, който обработва плащането на данни и наградите за възлите. След това наслоете това с, да речем, глобална мрежова NRS система за потребителски имена и адреси… и добре, можете да видите колко вълнуващи могат да станат нещата от гледна точка на потребителското изживяване.

Струва си да се отбележи, че предизвикателствата при разработването и стартирането на толкова сложен проект са тясно навързани едно с друго. Където всичко трябва да работи, или нищо няма да работи. Така че намирането на стратегически решения, при които групи от тези връзки могат да се приемат като отделни елементи, намирането на предимство и намаляването на риска над всичко, заслужава задълбочено и внимателно разглеждане. Затова и точно това правим.

Ще се радвате да научите, че нямаме никакви притеснения от правна или административна гледна точка, нито относно различните необходими тестови мрежи и тестови токени. Така първата част от оценката е завършена!

Останалото изглежда така:

  1. Правна/административна оценка :white_check_mark:
  2. Технически обхват
  3. Тестови мрежи за плащания на живо
  4. Тестване на MAID Получаване/Замяна
  5. Подгответе се за старта!

И преди сме казвали и нямаме нищо против да повторим, че визията и целите на Safe мрежата и проекта като цяло остават същите. Но пускането им едва ли ще означава натискане на голям червен бутон и отдаване на почивка. Има много движещи се части, както технически, така и човешки, както и външни фактори, които също трябва да се вземат предвид. Така че можем да предвидим постепенен и итеративен подход, който върви към тази визия по възможно най-сигурен начин. И преди да се усетите, ще стигнем върха.

Под капака на плащанията :oncoming_automobile:

Финалната Safe мрежа ще разчита на плащанията за съхраняване на данни, както и за транзакции. Плащанията обаче не разчитат на Safe Network типовете данни chunks и registers. Плащанията се съхраняват в собствен, отделен тип данни.

Така че, когато разработваме мрежата за плащания, на високо ниво това, което правим, е просто да изберем да не излагаме API-то на chunks и registers. Приложните програмни интерфейси (API) за „плащания“ обаче все още са изложени и това са API, върху които в момента се фокусираме върху разработването им. Фокусът ни позволява да завършим тази част по-бързо и тъй като можем да видим начин да управляваме мрежата само с плащания, това също означава, че можем да видим работеща мрежа с работеща функционалност, по-бързо.

Това е функционалност в единствено число, броейки „плащанията“ като отделна функция. Това е основната характеристика, без която другите характеристики като chunks и registers не могат да функционират в реална мрежа, тъй като те трябва да бъдат платени.

Сега мрежата разчита на използването на ресурси, за да стимулира възнаграждения и растеж, а използването на ресурси, което измерваме, е пространството за съхранение. Мрежата обаче не се интересува с какъв тип данни запълваме това място за съхранение… Register, chunks, payments. Всичко е данни.

Като цяло сме говорили само за chunks и registers като данни и смятахме „плащанията“ за нещо друго, което не е съвсем коректно погледнато отблизо. И това може би е причината мнозина да се чудят как мрежата може да бъде защитена „без данни“. Отговорът е, че все още работи с данни, но това са само данните за транзакциите. :money_with_wings: :computer:

Така че, когато имаме платежната мрежа, това е същата мрежа, един и същ код, който съхранява данни, разширява се, когато е необходимо повече пространство (възли), същото членство с Старейшини и Възрастни.
Просто има изложено само най-необходимото за извършване на плащанията. Така че можем първо да се съсредоточим върху този аспект… с цел да се разширим до пълното chunk иregister съхранение и плащане след това.


Преводи:

:uk: English :ru: Russian; :de: German; :es: Spanish; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Redirecting...