SAFE Network новини 🇧🇬 2.7.2020

Накратко

Ето някои от основните неща тази седмица:

  • Пуснахме версия v0.4.0 на MaidSafe.SafeApp от NuGet пакетът, привеждайки C# API-тата в синхрон с safe-api .
  • Пуснахме версия 1.0 на xor-name контейнера, който наскоро беше разделен от Маршрутизирането.
  • CRDT Последователността вече се счита за готова за включване в следващата версия на тест-мрежата от трезори от дома.
  • След поредната седмица на голям напредък, ние сме много по-близо до интегрираната AT2 реализация между SCL и Трезорите.
  • Споделихме някои допълнителни актуализации и подробности за потребителското изживяване на SAFE Network App чрез Figma.
  • Добавихме поддръжка за съхраняване на „Private Sequence“ и добавяне на данни към него с помощта на API-то и CLI-то. Това ще бъде достъпно в следващата версия.

Трезори – Фаза 2

План на проекта

Постигнахме напредък с редица подобрения в трезорите. Въвеждането на натрупването на подписи в работата на Трезорите (преди това се правеше вътрешно чрез Маршрутизирането) намали обема на паметта, използвана от Трезора, тъй като сега той може директно да валидира заявки, одобрени от секцията. Вече видяхме добри резултати при тестовете, които бяха приложени миналата седмица. Сега мигрирахме това да използва общ акумулатор на подпис, изложен от Маршрутизирането. Има няколко неуспешни теста, които трябва да бъдат коригирани, преди тази актуализация да бъде приложена.

Също така правим няколко промени в тестовия пакет за Трезорите за непрекъсната интеграция и тестване с реалната версия на Маршрутизирането, вместо да използваме тестовата версия. Това ще ни даде по-реалистична представа за ефективността в сравнение с тестовете, изпълнявани в тестова среда, която беше полезна по време на разработката. Тази промяна от тестване на пробни версии към тестване на финалния код е нещо, което обсъждахме като екип тази седмица - това е стратегия, която възнамеряваме да приложим, където е възможно и практично, във всички наши хранилища.

SAFE Network потребителско изживяване на програмата

SAFE Network програма: екрани, потоци и проследяване на настройките (Figma)

Кратка актуализация, но много неща за разглеждане: добавихме още екрани и подробности към файла Figma. Ще забележите подробности в Настройките на екрана, създадохме и Процесът на създаване на покани, а също добавихме още неща към Опциите за сигурност по време на първоначалното присъединяване.

SAFE API

План на проекта

Експерименталната глобална поддръжка, както беше обсъдено в новините от миналата седмица, бе приложена тази седмица, въпреки че все още предстои да се напишат някои окончателни тестови случаи за интеграция, преди да се представи PR.

Забелязахме също и странно поведение със символни връзки под Windows CI, което заслужава по-нататъшно разследване - оказа се, че трябва да прескочим обръча за конфигуриране на Git за символни връзки на Windows CI кутии. Можете да прочетете малко повече за откритията на @danda за това тук.

През последните няколко дни успяхме да добавим и поддръжка за съхранение на Private Sequence и добавяне на данни към него с помощта на API-то и CLI-то. Например, нов “Private Sequence” може да се съхранява в мрежата с $ safe seq store “my private note” --private, командата за добавяне към него е точно същата като тази за добавяне към Public Sequence`. Актуализирахме CLI Ръководство за потребителя с пример за това.

SAFE App C#

План на проекта

Пуснахме нова версия на MaidSafe.SafeApp NuGet пакета, за да приведем API=то на C# в синхрон с safe-api. Обновеният пакет включва няколко нови API-та (създаване / получаване / добавяне) за работа с API последователности на данни и включва опция за подробна символната връзка в API файловете. Вижте файла changelog, за да прочетете за всички нови функции / подобрения.

CRDT

Миналата седмица приключихме с внедряването на CRDT Sequence, така че през последните няколко дни го прекарвахме през E2E тестове. Всичко изглежда добре, така че сега това се счита за готово за пускане на първа версия, за да може общността да започне да си играе с него. Това ще бъде част от следващата тестова версия на трезорите от дома.

Започнахме да разглеждаме възможностите за мигриране на съществуващия тип MutableData към CRDT, който се очаква да поддържа не само частни данни, но и публична негова версия, която не беше налична при сегашния тип MutableData. Това ще бъде тип данни с ключова стойност, но реализиран като CRDT. Към момента нямаме много повече да споделим, но ще ви държим в течение с напредъка си.

Трансфери

SAFE Трансфери План на проекта
SAFE Клиентски библиотеки План на проекта
SAFE Трезор План на проекта

Тази седмица работихме над синхронизирането на кода на Трезорите и SAFE Клиентските библиотеки. По този начин открихме и поправихме няколко грешки (свързани с работата с PublicKey на Секцията, с Трезорите и някои грешки, свързани с безопасните трансфери) и добавихме още тестове към съответните хранилища за същите. Репликите вече ще използват SectionProofChain (верига от стари PublicKeys в секцията) от Маршрутизирането, за да валидират трансфери, подписани с по-ранен ключ на секция. Също така прехвърлихме код към най-новото и основно хранилище и преструктурирахме кода на SAFE Клиентските библиотеки в нещо много по-лесно смилаемо.

Все още има някои малки проблеми, които трябва да се преодолеят, но изглежда, че сме много по-близо до интегрираната AT2 реализация между SCL и Трезорите.

След като оценихме няколко различни алтернативи за потока на плащания, избрахме една и започнахме да работим по Request структурата Request, за да я поддържаме. Това дава по-добра категоризация на видовете заявки, което прави по-ясно кога, къде и за какво трябва да се обработи плащане. (Остава ни и да изчистим типовете заявки, тъй като имаме типове, които не са необходими за прилагане от страна на мрежата.) След като това е налице, ще можем да продължим работата по разпределения AT2 Актьор управляван от Секция, което след това ще позволи хранилището за safe-farming да бъде интегрирано в safe-vault и получаването на награди може да бъде включено в тестовата мрежа.

Маршрутизиране

План на проекта

Тази седмица обединихме новия SignatureAccumulator, след като адресирахме някои допълнителни изисквания от екипа на Трезорите, които първоначално го поискаха. Също така отметнахме няколко задачи от големия списък по премахнетето на Парсек, отнасящи се най-вече до премахването на някои компоненти, които вече са ненужни.

Работата по замяната на DKG продължава, поради някои непредвидени усложнения. Но изглежда, че всички провали на теста вече са отстранени и повечето задачи са изпълнени, така че не би трябвало да отнеме много повече време за добавянето му.

Направихме също някои промени към вътрешния тип „Съобщение“, за да го направим неизменно и правилно по конструкция, което да се надяваме ще направи кода по-устойчив на случайна злоупотреба.

След това поправихме доста засрамващ проблем, при който тестовият пакет зависваше, когато се изпълнява без зададени флагове. Това остана незабелязано дълго време, защото винаги провеждахме тестовете с флаг mock. Това се появи в дискусия за ролята на примерен код в работата ни, като виждането ни е, че трябва да се опитаме да използваме по-малко от него и повече истински код, за да повишим доверието си в тестовете.

Накрая пуснахме версия 1.0 на xor-name контейнера, която беше отделена от Маршрутизирането преди две седмици, след като го полирахме малко. Дори направихме контейнера no-std съвместим, което означава, че вече може да се използва във възможно най-големия набор от среди и платформи, включително някои много ограничени вградени устройства.


  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: SAFE Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската SAFE общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на SAFE Network България: Safe Network България