Safe Network новини 🇧🇬 20.4.2023

Само кратка актуализация за изминалата седмица! Ето какво се случва:

Трансфери

Имаме такси за прехвърляне :muscle: . Основната защита срещу двойно харчене е налице :tada:

(Това ще бъде засилено в последствие). Портфейлите вече се архивират и на локалния диск :tada:

И CLI-то е актуализирано, за да прави депозити и изпраща между портфейлите! :tada:

Все още остават да се направят няколко неща, преди всеки да може да използва това, по-специално изпращането за извеждане на създадените dbc, така че да можете да ги предадете на получателя, и генерирането на първоначалното състояние, но почти стигнахме :slight_smile:

Всички страхотни подобрения от DBC функционалността в мрежата до използваемостта за крайния потребител са на място. :money_with_wings:

Файлове

Вече имаме някои по-удобни за потребителя File api-та, вместо Chunk api-тата от по-ниско ниво, както беше досега. :muscle:

RPC на възел

Кодът на gRPC от предишната кодова база е въведен и настроен, за да позволи основни анализи и контрол на възли. :tada:

Например:

cargo run --release --example safenode_rpc_client -- 127.0.0.1:12001 info
Node info received:
===================
RPC endpoint: http://127.0.0.1:12001
Node Id: 8db048(10001101)..
Logs dir: /home/bochaco/.safe/node/local-test-network/safenode-1
Binary version: 0.1.0
Time since last restart: 247s

С тези основи ще можем да разширим функционалността там сравнително лесно в последствие :muscle:

Репликация на данни

Разгледахме кога възлите се считат за „загубени“ в kademlia и потвърждаваме как се разпространява това и колко надеждно можем да използваме такива събития, за да задействаме потоци за репликацията на данните.

По същите тези потоци се работи в тандем, така че да се надяваме, че можем да обединим всичко това в близко бъдеще. :muscle:

След като имаме това, наистина ще можем да пуснем тестови мрежи и ще преминем към изпробване на какво количество загуба на възли мрежата може да понесе и настройване на нещата там, т.е. достигане до някои показатели за измерване на идеализирани размери на възли и брой в мрежата .

Пробиване на дупки

Изглежда, че quic внедряването на libp2p не е толкова безпроблемно, колкото TCP. Но хубавото тук е, че превключването между двете може да стане само с няколко реда код!

Така че тествахме как пробиването на дупки може да работи и с TCP възли и какво повече може да е необходимо. :female_detective:


Преводи:

:uk: English :ru: Russian; :de: German; :es: Spanish; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: SAFEnetwork България | Facebook
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Safe Network България