Safe Network новини 🇧🇬 21.4.2022

Миналата седмица отбелязахме, че сертификатите за цифров носител (DBC) съществуват от доста време, но не успяха да наберат популярност като основа за цифровите пари. Отчасти това се дължи на факта, че те изискват някакво централизирано управление. Вярваме, че с уникалната архитектура на Safe Network, DBC най-накрая ще изпълнят своя потенциал. По-долу обясняваме защо.

Общ напредък

Членството вече е интегрирано в Safe мрежата. Това е кулминацията на един епичен труд от целия ни екип и представлява достигането на важен етап.

Членството е механизмът за постигане на консенсус, който гарантира, че Старейшините могат да следят Възрастните и другите Старейшини в тяхната секция. Тясно свързано е с предаването – процесът, чрез който се обменят данни между възли при напускането и разделяне. @qi_ma и @anselme постигат солиден напредък и тук. Генерирането на разпределени ключове (DKG), механизмът, чрез който новите Старейшини постигат споразумение относно новия ключ на секцията, все още има няколко проблеми, които трябва да преодолеем (или заобикалим) и това е нашият основен фокус сега, когато членството е готово.

Настроихме първоначални тестове за някои прости пътища за качване, за да можем а) да проверим за регресия, но също така б) получим хубав визуален резултат за относителната производителност при обединяването на PR-ите.

Междувременно новото момче @Roland се съсредоточи в кода, затягайки работата на модула за доказване на ресурси. И @bochaco постига голям напредък с интеграцията на DBC в CLI-то.

DBC в Safe мрежата

DBC са ключов компонент на Safe мрежата, осигуряващ бърз, сигурен и гъвкав начин за извършване на плащания, който е съвместим с криптографията на подписи с множество подписи/прагови стойности и може да се използва онлайн и офлайн. Те опростяват много от работата на икономиката на Safe мрежата.

Повечето схеми за цифрови пари включват монетен двор за издаване на DBC и за проверки дали са валидни, когато бъдат представени обратно в монетния двор за преиздаване. Те също така се нуждаят от запис на транзакциите, наречен книга на разходите или разходна книга. В централизираните системи монетният двор и разходната книга се превръщат в централна точка на повреда, което е една от причините тези схеми да не успеят да се наложат.

Въпреки това, създаването на децентрализирана мрежа позволява на „монетния двор“ да се превърне в множество монетни дворове, като всяка секция работи и контролира своя собствена книга за разходи. Наистина, това беше нашият оригинален дизайн, но наличието на разходна книга във всяка секция направи проследяването на транзакциите предизвикателство – искаме да избегнем необходимостта от синхронизиране между секциите на всяка цена.

И така, като се има предвид, че DBC ще се използват за плащане за съхранение на данни, навлизаме в проблем от типа кокошката или яйцето е първо за това как да съхраняваме разходната книга в мрежата. Трябва да запишем в книгата на разходите, за да похарчим DBC, но ако книгата за разходи е подкрепена от съществуващите типове данни, ще изискваме DBC плащане, за да изразходваме DBC!

За да заобиколим това, търсим да въведем нов тип данни в мрежата, оптимизиран за разходната книга, който не изисква плащане за актуализиране.

Когато клиент инициира транзакция, може би за да плати за качване на данни или да извърши плащане към някой друг, той прави заявката до съответния раздел. Старейшините проверяват, че операцията е валидна и че DBC няма вече свързан запис в книгата на разходите. При условие, че всичко е наред, те подписват данните и добавят запис в разходната книга в мрежата.

Фактът, че разходната книга е част от данните в мрежата, към които всеки може да се позовава, има някои силно желани последици.

Първо, това означава, че данните, които са били платени и подписани от Секция (т.е. валидни в очите на мрежата), могат да бъдат повторно публикувани произволен брой пъти без допълнително заплащане. Старейшините просто проверяват дали има запис в разходната книга за дадена част данни (към която ще има прикачена „проверка на мрежата“). Това ни позволява да се справяме със загубени резултати, рестартиране на компютри, преместване на Старейшини и т.н. и ако мрежата трябва да бъде обновена, можем лесно да потвърдим отново всички данни.

Това също така означава, че можем да премахнем концепцията за монетен двор, тъй като Старейшините на Секциите валидират DBC като част от процеса на писане на разходната книга, което е опростяване премахващо тежест от заетите Старейшини.

Разходната книга е свързана чак до генезис DBC-то, което означава, че може да бъде одитирана. Дизайнът все още е в процес на финализиране, но включва наличието на подреден DAG, който представя разходната книга, но може лесно да се преглежда. Повече за това скоро.

Дизайнът на Safe Network предлага присъща устойчивост на Сибил атаки, като помага за сигурността на транзакциите. Старейшините, разбира се, са най-доверените възли в секцията. Възлите се понижават за лошо поведение (възраст на възлите) и нападателят не може да предвиди в коя секция ще попадне неговият или нейният възел, така че след като мрежата е голяма, контролирането на секция би било неосъществимо трудно.

Също така в Safe използваме широко криптография с множество подписи, която не беше характеристика на оригиналните DBC дизайни. Позволява ни да работим със сценарии, при които например плащане може да се извърши само ако определен брой подписвачи са го подписали.

Друг важен напредък по отношение на оригиналния DBC е невъзможността за проследяване. Ние използваме Ring Confidential Transactions, за да прикрием подателя, получателя и прехвърлената сума, което ни доближава възможно най-много до парите в кеш.


Преводи:

:uk: English :ru: Russian ; :de: German ; :es: Spanish ; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Safe Network България