Safe Network новини 🇧🇬 23.6.2022

Тази седмица ще разгледаме нашите планове за това как токените на Safe Network ще бъдат разпределени между притежателите на MaidSafeCoin, акционерите на MaidSafe, разработчиците, доставчиците на ресурси и други, как това ще се управлява чрез Фондацията и как токените ще циркулират в мрежовата икономика във времето. Това е обобщение на основните точки, предложени от Заявка за коментар (RFC) по темата, което ще бъде основа за официалната ни бяла книга. И ако искате да направите свои собствени коментари по предложението, не се колебайте да се потопите в обособената тема във форума.

Общ напредък

Първо, бихме искали да изразим признателността си и да благодарим на @Sotros25, която се оттегля от доброволното управление на основните ни акаунти в социалните медии, където тя туитваше седмичните новини, отговаряше на участниците и популяризираше нашите новини в много канали. Сотон работи неуморно и безкористно за проекта от дълго време и ние сме благодарни за всичките й усилия. Наздраве @Sotros25! (Отсега нататък ще управляваме социалните си канали сами.)

Направихме някои добри подобрения в работата с единична процесорна нишка, като преобразуваме sn_node изцяло, за да използва само една локална нишка. Това ни позволи да започнем да изчистваме много запирания в кодовата база, което от своя страна ни позволява да премахнем купчина “асинхронен” код, който съществуваше само поради тези запирания. Което като цяло изглежда като голямо опростяване. Беше приятна изненада да видя (локално) този нов еднонишков код, който произвежда ~25% спад във времето за изпълнение на клиентския тест! Все още активно работим върху PR, за да изчистим нещата и се надяваме, че можем да получим добър модел, в който да използваме всички предимства на Rust.

@oetyng представи някои PR-и при разчистване и добави някои приоритети към работата на възлите, така че при идването на две съобщения и последващата работа, която пораждат, се обработват по важност във възела. Това би трябвало да помогне на мрежата да оцелее при по-сурови условия.

@qi_ma проучва проблем, при който времето за запис и четене на съхранени парчета изглежда не е пропорционално на размера.

@joshuef направи някои подобрения в алгоритъма за проверка на дисфункция, което генерира фалшиви положителни резултати и в резултат на това убива напълно здрави възли.

Разпределение на Safe Network токените

В началото на мрежата, Safe Network токените (SNT) ще бъдат разпределени между притежателите и акционерите на MaidSafeCoin, като най-голямата част ще бъде задържана, за да бъде спечелена чрез предлагане на ресурси в мрежата. Ето как смятаме да направим това.

Нека започнем с няколко големи числа. При стартиране ще бъдет създадени общо 4 525 524 120 цели SNT. В зависимост от практическото тестване, всеки SNT ще се дели 10^9 пъти, като по този начин се създават общо 4,525,524,120,000,000,000 налични субединици.

Плащането към мрежата в SNT е необходимо за съхраняване или редактиране на данни, които след това се съхраняват за целия живот на мрежата. Тези плащания ще бъдат незабавно преразпределени от мрежата, като 85% ще бъдат Награди за снабдяване с ресурси (наричани по-рано Награди за фермерство) и 15% като Мрежови възнаграждения.

Наградите за снабдяване с ресурси се изплащат автоматично на надеждни възли, които са се доказали във времето (възраст на възли), автоматично, когато тяхната Секция получи плащане за съхраняване на парче данни.

Мрежовите възнаграждения са механизъм, чрез който разработчиците и други участници могат да бъдат устойчиво финансирани с одобрението на Фондацията. Разпределението се контролира чрез две програми: Програма за разработчици и Програма Данни Общи блага. Получателите могат да включват: разработчици на основните протоколи, оператори и разработчици на приложения (компенсирани чрез Програмата за разработчици) и данни, предоставени свободно за общото благо (чрез Програмата Данни Общи блага).

Мрежовите възнаграждения също ще бъдат използвани за покриване на разходите, свързани с функционирането и работата на Фондацията, и разпределението на възнаграждения.

Мрежовите плащания чрез програмите за разработчици и Данни Общи блага включват безвъзмездни средства за финансиране на нови области на изследвания, еднократни и текущи награди, като размера им зависи от полезността и стойността на предоставените услуги, софтуер и данни.

Фондацията може също така да извършва ad hoc плащания, за да изпълни своите цели и правомощия. Тези плащания ще се извършват от фонд, наречен Мрежов басейн за възнаграждения, като всички неизразходвани или непотърсени средства през даден период се връщат в басейна за по-нататъшно разпределение.

В крайна сметка искаме да автоматизираме тези процеси на плащане, но това вероятно няма да бъде налице още със стартирането на мрежата.

Първоначално разпределение на токените

Време е за още цифри.

10% от общото първоначално налично количество токени (452 552 412 SNT) ще бъде разпределено към притежателите на MaidSafeCoin под формата на еърдроп: 1 MaidSafeCoin == 1 SNT.
5% от общото първоначално налично количество токени (226 276 206 SNT) ще бъде разпределено към акционерите на MaidSafe, като всяка акция дава право на приносителя на 111,5 SNT.

Токените ще бъдат изплащани към акционерите на три вноски за периода от една година след стартирането. Всички непотърсени акционерни средства ще бъдат държани от Фондацията за неопределено време.

15% от общото първоначално налично количество токени (678 828 618 SNT) ще бъдат разпределени за мрежови възнаграждения (вижте по-горе).

70% от общото първоначално налично количество токени (3 167 866 884 SNT) – известно още като Оставащи токени – ще бъдат разпределени от мрежата към сътрудници, като тези, които качват данни или предоставят ресурси. Това ще бъде направено по автоматизиран начин за продължителен период, съответстващ на скоростта на растеж на мрежата, измерена чрез обема данни, съхранявани от нейните възли.

Предполага се, че този процес, който подлежи на по-нататъшно проучване и развитие, ще бъде в сила за началото на Мрежата. Ако не е, Фондацията ще задържи тези средства до момента, в който приключи.

Алтернативен механизъм е Оставащите токени да се генерират във времето, а не в началото.

Има още една или две подробности, които трябва да бъдат подредени, така че, моля, разгледайте главната тема и ни кажете какво мислите.


Преводи:

:uk: English :ru: Russian ; :de: German ; :es: Spanish ; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Redirecting...