Safe Network новини 🇧🇬 24.2.2022

С нарастване на брой хора, които искат да изпробват публичните тестови мрежи и официалните тестове, и тъй като @ChrisO направи инсталацията по-лесна за потребителите на Windows със своя PowerShell скрипт, решихме, че ще е подходящ момент да преминем през основните команди, така че хората да могат да си изцапат ръцете и да се присъединят, когато следващият публичен тест стартира и работи.

Общ напредък

Крис направи още няколко актуализации на ръководството за потребителя на CLI през последните няколко дни, включително:

  • Преместване на секцията XorUrl по-близо до горната част на документа, където има по-голям смисъл
  • Пренаписване на документацията за NRS, cat иdog, за да стане малко по-икономична
  • Добавяне на нов раздел в Ключове, където е уместен за текущата мрежова функционалност.

Следващата стъпка ще бъде повторното въвеждане на довършванията в конзолата(така че ще можете да довършите команда, като натиснете отново Tab - не е много полезно за cat и dog :slightly_smiling_face:, но спестява реално време с по-дълги команди).

Освен това @yogesh завърши потока на извличане (където Възрастните автоматично извличат данните, които трябва да съхраняват от мрежата) и го пусна да преминава през тестовете, а @davidrusu отстрани проблемите с членството с BLS ключовете, и в момента работи върху интеграцията им.

И за нас е удоволствие да приветстваме @oetyng, който се връща от съботния си отпуск.
Той се насочи към проблема с блокирането на връзката и с преструктурирането на обработката на връзката, която беше обединена днес, тестовете сега изглеждат много по-стабилни. Някои работи в тази област продължават, тъй като са свързани с преструктурираното членство (в очакване на PR) и подобренията в съобщенията, които екипът обсъжда в момента.

Използване на CLI

Интерфейсът на командния ред може да изглежда малко страшен в началото, като стъпка назад към 90-те години на миналия век, но за публичните тестови мрежи това е най-вече въпрос на копиране и поставяне на команди в терминал като PowerShell за Windows или Terminal за Mac /Linux и натискане на Enter.

Ето някои от основните команди, които ще ви трябват за да участвате. Забележка: най-добре е да изчакате, докато има жива тестова мрежа, преди да ги опитате.

Изтегляне и инсталиране на safe приложението

Когато бъде обявена нова тестова мрежа, има някои основни инструкции как да започнете и обикновено ще видите нещо подобно (Mac/Linux)

curl -so- https://raw.githubusercontent.com/maidsafe/safe_network/main/resources/scripts/install.sh | bash

или това (Windows PowerShell)

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://raw.githubusercontent.com/maidsafe/safe_network/main/resources/scripts/install.ps1'))

Копирането на това във вашия терминал и натискането на Enter трябва да изтегли и инсталира safe, включително да актуализира PATH, което е списък с места, където операционната система ще търси инсталирани приложения.

За повече инструкции, моля, вижте актуализирания раздел Бърз старт в ръководството за потребителя на CLI.

Свързване към тестова мрежа

Следващите команди изтеглят конфигурационния файл за тестовата мрежа (в този случай наречена ‘comnet’) и ви позволяват да се свържете с нея. Те ще изглеждат по следния начин (Забележка: тези команди няма да работят сега, тъй като в момента няма comnet/testnet):

safe networks add comnet https://sn-comnet.s3.eu-west-2.amazonaws.com/node_connection_info.config
safe networks switch comnet

Вече трябва да можете да качвате и изтегляте данни.

Присъединяване като възел (по избор)

Ако искате да опитате късмета си да се присъедините към тестовата мрежа като възел за съхранение, командата по-долу ще изтегли и инсталира софтуера на възела.

safe node install

След това можете да следвате инструкциите за тестовата мрежа, за да се присъедините.

Повече информация: Предоставете възел

Xor адреси

Цялото съдържание, качено в мрежата, има адрес, URL. Safe мрежата използва адрес, създаден от самото съдържание, наречен XorUrl, който изглежда така:

safe://hy8oyeyybwsanc3ehnecyab9n3ufoip6x47e6553rb539aeqnej1xwadcbfdo

XorUrl съдържа информация за това къде се намират данните, какъв тип данни са (например изображение, видео, текст) и т.н. XorUrl могат да бъдат преобразувани в четими от човека адреси с помощта на системата за създаване на имена на Safe мрежата (NRS).

Повече информация: XorUrl

Качване на файл или папка

За да качите данни, използвате тази команда: safe files put

Така че, ако вашият файл my-pic.jpg е във вашата текуща директория (както е показано от подканата на терминала, напр. C:\Users\Me\Pictures), това ще го качи в мрежата:

safe files put my-pic.jpg

Ако успеете, ще видите XorUrl на вашия качен файл, напр. safe://hy8oycyybrqkkwrnmneshqetpnzfoncfw9qznm331515xk936hm1gsrkkw1cy

За да качите папка, наречена ‘to-upload’, която съдържа някои файлове (напр. C:\Users\Me\Pictures\to-upload), командата ще бъде:

safe files put ./to-upload/ --recursive

Ако това е успешно, ще видите XorUrl за папката и всеки файл, който съдържа.

За да видите списък с файловете в контейнер с XorUrl safe://hyryyryyndnbzqc9zmuu6iggm7j5obyx3sj8idcpg7ds9jdiwtjs1gjipd3ioeuy използвайте командата ls (списък):

safe files ls safe://hyryyryyndnbzqc9zmuu6iggm7j5obyx3sj8idcpg7ds9jdiwtjs1gjipd3ioeuy

Повече информация: Put

Намиране на информация за съхранени данни

Ако знаем даден XorUrl, можем да “надушим” какъв тип данни използва с команда ‘dog’ :dog: . Ако използваме dog за изображението my-pic, което сме качили преди да използваме неговия XorUrl, можем да видим, че е jpeg:

safe dog safe://hy8oycyybrqkkwrnmneshqetpnzfoncfw9qznm331515xk936hm1gsrkkw1cy

Ще получим: тип медия: изображение/jpg

Повече информация: Dog

Изтегляне на файл

Най-простият начин да изтеглите файл е като използвате cat :cat: . За да изтеглим нашия файл safe://hy8oycyybrqkkwrnmneshqetpnzfoncfw9qznm331515xk936hm1gsrkkw1cy в текущата ни директория, трябва да дадем име на изтегления файл (в противен случай той просто ще изведе много глупости на екрана), така че ако знаем, че е jpg:

safe cat safe://hy8oycyybrqkkwrnmneshqetpnzfoncfw9qznm331515xk936hm1gsrkkw1cy > my-new-filename.jpg

Повече информация: Cat

Това трябва да е достатъчно, за да започнете. Надяваме се да се видим в следващата тестова мрежа. :basketball_man:


Преводи:

:uk: English :ru: Russian ; :de: German ; :es: Spanish ; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Redirecting...