Safe Network новини 🇧🇬 28.4.2022

Тази седмица, с някои големи препятствия, които вече са зад гърба ни, включително прилагане на членство, консенсус за прехвърляне, който е почти слят и премахването на грешките, които измъчваха паметта и тормозеха тестовите мрежи, решихме, че би било добре да разгледаме какво сме постигнали и какво още остава да се направи.

Общ напредък

Интеграцията с DBC продължава да върви добре. Имаме още подобрения от страна на клиента и стартирането на някои DBC хранилища от страна на POC възела също са в процес на разработка. Плюс PR за съобщения е в процес на завършване за да свърже всичко това.

Работата по консенсус за предаване е почти завършена, което осигурява повече логика, подкрепена от консенсуса за разделянето на секции и изборите за Старейшини (виждаме спорадични проблеми в CI-то, така че сега се задълбочаваме там). Но кодът за предаване, съчетан с някои промени, обвързващи DKG с конкретни поколения, изглежда доста подобри стартирането на секцията, което е страхотно.

Продължихме текущата работа по преструктурирането, организирайки safe_network хранилището и започнахме да разглеждаме как да изглеждат “леките” възли и как изглежда възел работещ само с кода на “системата на мрежата”. Причината за това беше да помогнем с отстраняването на грешки, като имаме модулна система в режим, където можем например да изключим данните и да изпълняваме само dbc код или да го изключим напълно. Тестовете ни там бяха обнадеждаващи - при изключени данни възлите заемаха около ~45 MB памет и щастливо имахме ~90 възли работещи на една машина с няколко разделяния на секции :tada: .

Доклад за напредъка

Членство в секция
Това позволява на Старейшините да запазят контрол над Възрастните в своята секция.
Прогрес: Вече е интегриран в мрежовия код
Оставащи задачи: Все още проучваме генерирането на разпределени ключове (DKG), механизма, чрез който Старейшините постигат споразумение относно новия ключ на Секция, за да видим дали тук може би има други маршрути, които биха могли да премахнат изцяло изискването за консенсус.

Обработка на данни/предаване
Преразпределяне на парчета данни, когато Възрастен е офлайн, и изящно боравене с разделянето.
Напредък: Като цяло е готово, но все още виждаме някои неуспехи поради това, че DKG не работи, както бихме искали
Оставащи задачи: Коригиране на проблемите с DKG; Кеширане при Старейшините

Съобщения и скокове в паметта
Освен комуникациите между Старейшините, повечето съобщения се обработват чрез антиентропия (отговаряме с липсваща информация, така че възелът може да актуализира и повтори своето съобщение, ако е необходимо, елиминирайки необходимостта от кеширане на съобщения) и qp2p.
Напредък: Отстранени са скоковете в броя на съобщенията
Оставащи задачи: Оптимизиране на AE

Тестване на работоспособността
Редовно тестване дали възлите са онлайн и предприемане на действия, ако не са. Това е разширено, за да санкционира възлите не само за изгубване на парчета данни, но и за прекъсване на връзки и изоставане по отношение на познанията за мрежата, така че се надяваме да хванем повече нефункционални възли по-рано и да подобрим здравето на мрежата като цяло.
Прогрес: Първо преминаване: Завършено!
Оставащи задачи: Подобряване на нефункционално боравене чрез проверки.

Система за определяне на имена и имена на домейни
NRS картите са мултикарти (регистри), които съдържат съпоставянето на всички подимена с URL адреси за конкретно топ име. Всяко топ име има своя собствена мултикарта.
Напредък: API-то е актуализирано
Оставащи задачи: Все още решаваме какво да съхраняваме като записи в NRS картата. Текущото (ключ - стойност) съпоставяне е „подиме“ → Url, но за по-добър UX може да е полезно да съхраняваме топ името заедно с подимето като ключ в картата, като: „subname.topname“ → Url. Остава на заден план засега.

Мониторинг / визуализация
ELK стекът ни позволява да наблюдаваме и визуализираме производителността на всички възли в тестовата мрежа.
Напредък: Завършен. Вътрешното ни тестване е в ход (и вече дава резултати, хванахме този бъг, защото ясно видяхме проблема в един от възлите).
Оставащи задачи: Подкрепа в разполагането на ELK възли и заобикалящата сигурност, за да можем да отворим тези тестове за общността.

DBCs
DBC е механизмът, чрез който се извършват транзакции в мрежата.
Напредък: Сега се интегрира в мрежата
Оставащи задачи: DBC съобщения; въвеждане на подреден DAG за одитни цели; тестване в тестова мрежа/мрежа на живо. Внедряване на потоци за плащане на данни.

Портфейл
Портфейлът е потребителският интерфейс за извършване на транзакции.
Напредък: Завършена е първата и основна реализация на команди за API-то и CLI-то за повторно издаване на портфейла
Оставащи задачи: Необходимо е още работа, за да бъде готов за внедряване; тестване с DBC в мрежата

Плащане на фермерите
Възрастните и Старейшините ще бъдат възнаграждавани за услугите си от мрежата. Има няколко дизайни, които разглеждаме, но те чакат внедряването на DBC.
Напредък: Основни дизайнерски идеи
Оставащи задачи: Внедряване и тестване, когато другите елементи позволяват

Потребители плащат за съхранение
По същия начин имаме няколко дизайна, но чакаме DBC. Сегашното ни виждане е клиентите да използват DBC, за да плащат предварително за съхранение, като старейшините посочват цена за подписване на имената на тези парчета, което ги прави валидни мрежови данни. Променливите данни ще трябва да се третират по различен начин.
Напредък: Идеи за дизайн
Оставащи задачи: Внедряване, тестване, UX тестване

Потребителска част / UX
През последните няколко месеца разкрихме някои визуални рамки и дизайни за удостоверяване/UX, но очевидно те са черешката на тортата, а тортата все още не е изпечена.
Напредък: Основен външен вид и усещане, удостоверяване на потребителя, стратегии за загубени идентификационни данни и други дизайни са направени
Оставащи задачи: На заден план е за момента; внедряване, когато другите елементи са готови, потребителско тестване

Управление
Фондацията се създава в Швейцария като управителен орган, отделен от MaidSafe.
Напредък: Засега върви гладко; властите ни поискаха документи
Оставащи задачи: Завършване на обновената документация на проекта; допълнителни дискусии за подробности

Документация
Бели книги, обхващащи проекта от различни ъгли, техническа документация.
Напредък: Новите бели книги за разпределението на токените, мрежов дизайн, дизайн на токени и управление на проекти в чернова форма
Оставащи задачи: Завършете белите документи; NRS документи, DBC и др

Промени в лиценза
Лицензирахме основната мрежа под GPL3, а контейнерите, които не са от Safe мрежата са лицензирани под MIT/BDS, за да не ограничаваме клиентските приложения, които могат да бъдат изградени върху нея.
Напредък: готово, въпреки че може да има автоматизация
Оставащи задачи: автоматизиране на управлението за лицензиране

eMaid
Усилие на общността да позволи преминаването (по избор!) от Omni Maid към ERC20 Maid.
Напредък: Завършен!


Преводи:

:uk: English :ru: Russian ; :de: German ; :es: Spanish ; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Safe Network България