SAFE Network новини – 29.11.2018

SAFE Network новини – 29.11.2018


Ето някои от основните неща тази седмица:

  • @fergish взе интервю от @joshuef и @bochaco за RDF/Solid връзката със SAFE.
  • Нова версия на safe_app_nodejs пакета (v0.10.0) беше публикувана тази седмица в npm, което включва някои подобрения основно за експерименталните APIs. Моля вижте в changelog за пълния списък с промени.
  • SAFE Client Libs екипа напредва добре с проучването за добавяне на поддържка на RDF/SPARQL в SAFE Client Libs. Прогресът им може да бъде следен в GitHub issues.
  • Засичането на злонамерени действия, тестването и интеграцията на рутинга продължават да са основния фокус на Routing екипа.

Подробна информация може да намерите както винаги във форума на общността: https://safenetforum.org/t/safe-network-dev-update-november-29-2018/