Safe Network новини 🇧🇬 3.9.2020

Накратко

Ето някои от основните неща тази седмица:

 • Завършихме с промените в Маршрутизацията, необходими за работата на async API-то, като остават само някои незначителни проблеми, които трябва да бъдат отстранени, преди да ви потвърдим, че тази задача е изпълнена.
 • Повдигнахме PR за премахване на parsec, като работим за разрешаване на неуспешни CI тестове.
 • Променяме името на мрежата на Safe Network (за разлика от досегашното SAFE Network).

CRDT

safe-fs

Тази седмица фокусът се върна към файловата система, която ще интегрира CRDT дървото с FUSE. Внедрено и тествано е решение, което кодира едновременно replica_id и inode идентификатор в едно 64-битово неподписано цяло число, използвано от FUSE API-то. Това решение изисква по-малко справки и по-малко код от оригиналния дизайн. Подробности

Извършихме и някои тестове на конфликти на имена на файлове между реплики. В CRDT дървото името на файла е само метаданни и може да бъде дублирано. Но във файловата система не е добре да имате два записа в директорията с едно и също име. Засега работим със стратегия за разрешаване, която последният записва, за да запази оригиналното име на файл и всеки губещ се преименува на „<име на файла>.conflict. <replica_id>“. Подробности

И накрая, работата по внедряването на файловата система в Rust + Fuse започна. Засега използваме библиотеката polyfuse, но това може да се промени. С напредването на тази работа най-накрая ще бъде възможно монтирането и записването в локална файлова система, базирана на crdt_tree, което беше нашата цел от Фаза 1.

Safe Клиентски библиотеки и quic-p2p

Safe Трансфери План на проекта
Safe Клиентски библиотеки План на проекта
Safe Трезор План на проекта

Започнахме да документираме Safe Клиентските библиотеки, напредвайки с Rust doctests (документация, която се проверява от компилатора и може да бъде тествана като част от CI) за големи части от API-то там. Въпреки че самият SCL все още няма да бъде напълно стабилен, докато не получим напълно актуализиран quic-p2p там, това ни дава някои гаранции за кода, който сега използваме за CI още веднъж. Поправени са и някои други проблеми с качеството на кода, както и някои преструктурирания там.

Направихме няколко подобрения в асинхронното API на quic-p2p, което ще ни позволи да използваме повторно потоци за обмен на множество съобщения между компютрите. Това премахва необходимостта от създаване на нов поток за всяка двойка заявка-отговор. Потребителят на приложния програмен интерфейс (API) може да задържи потоците, стига да е необходимо, и да го изключи, когато приключи. Също така започнахме да мигрираме модулните тестове, за да използваме новото API за непрекъснато тестване и интеграция.

Успоредно с това, също започнахме да надграждаме останалите ни хранилища, за да използваме async quic-p2p, като по този начин ги правим и асинхронни. BLS-DKG е хранилище, върху което работим в момента - започнахме да го актуализираме до асинхронизиране, като го приспособим към новите API-та и функции на quic-p2p.

Маршрутизиране

План на проекта

Адам постигна голям напредък в работата по премахване на парсек (плюс преструктурирането на преместването), преди да излезе в отпуск в края на миналата седмица, и повдигна PR процес за премахване на парсек. Има някои неуспешни тестове поради огромния обхват на преструктурирането, които трябва да бъдат разрешени, преди да се счита за готов за цялостен преглед и обединяване.

След като Адам е в отпуск тази седмица, Qi се зае със задачата да разреши тези неуспешни тестове, като повдигна PR WIP за премахване на parsec за пребазиране и разрешаване на откритите проблеми . В този момент модулните тестове преминават успешно, като Qi сега работи върху неуспешните тестове за интеграция. Напредъкът е стабилен и се надяваме да видим тези CI :white_check_mark: постепенно да се появяват отново за тази критична работа по преструктурирането.

Също така приключихме с промените в маршрутизирането, необходими за излагане на async API-то, като логиката за обработка на съобщения вече е напълно интегрирана с новото API и новия вътрешен async дизайн. Сега се опитваме да поправим някои незначителни проблеми, които ще бъдат последното нещо, което трябва да поправим за да считаме за изпълнена и тази задача. По време на това преструктуриране и благодарение на „асинхронната“ миграция видяхме някои други области на подобрение, които засега държим извън обхвата на настоящата задача, напр. разбиването на някои модули на по-малки, което ще капсулира техните отговорности.

Променяме името на Safe мрежата

Както повечето от вас знаят, името на мрежата е съкращение, образувано от фразата: Secure Access For Everyone (Безопасен достъп за всеки). Досега, когато говорихме за мрежата, изписвахме това с главни букви, като SAFE мрежата.

Но в други области ще го видите с малки букви, например Safecoin или MaidSafe.

Няма строги правила относно начина, по който трябва да се използват съкращения, и никога досега не сме го стандартизирали, но сега отправяме призива да започнем да използваме името изписано като Safe Network . Надяваме се и вие да го направите.

Може да изглежда тривиално, но има няколко причини, поради които смятаме, че си струва да го направим:

 • Safe Network и Safe е много по-ергономично. Използването на абревиатурата с главни букви не е подходящо в много обстоятелства, тъй като става по-малко четимо и по-малко разбираемо. Напр. #SAFENetwork срещу #SafeNetwork, SAFEID срещу SafeID.
 • Значението на съкращението е вградено в дефиницията на самата дума; Все още можем да обясним, че е съкращение, когато имаме нужда, но не жертваме ергономията за общо ползване.
 • Думата safe олицетворява и проекта, което е добре. И това е „Safe Network“, написана така, както се произнася, което искаме да спазваме.
 • Намираме се в технологичен свят, който страда от изобилие от съкращения и инициализъм и понякога може да направи нещата почти непроницаеми. Така че, ако нямаме нужда да изведем съкращението, не трябва.
 • Всъщност вече го използваме по този начин на много места: Safecoin, MaidSafe, SafeID, имена на хранилища и т.н. Би било хубаво да нямаме този странен микс.

Така че щастливи Safe хора вашият shift бутон от клавиатурата ще ви благодари! :wink:

 • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: SAFE Network Forum
 • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската SAFE общност: https://www.facebook.com/groups/SafeNetworkBulgaria/
 • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на SAFE Network България: https://www.facebook.com/SafeNetworkBulgaria/