Safe Network новини 🇧🇬 31.3.2022

Днес имаме удоволствието да отворим вратите за DBC тест. Късметлииката Алис има 18,446,744,073,709,551,615 прясно изсечени монети (тя ги е преброила всички) и щедро се съгласи да даде 100 000 на Боб. Така че Боб дава на Алис своя публичен ключ, а Алис генерира DBC само за него. Само за да се увери, че транзакцията е извършена, Боб проверява портфейла си.

Можете да пресъздадете този сценарий и евентуално някои по-вълнуващи вариации в DBC теста на @danda.

Общ напредък

@heather_burns и @jimcollinson работят върху Бялата книга за управление и Хедър се обърна към друг децентрализиран проект, за да представим възможен общ отговор на Закона за онлайн безопасността на Обединеното кралство.

Има добър напредък в интеграцията на членството, като всички тестове преминават, както ни съобщава @davidrusu. Всички парчета са на мястото си. Дръжте шапките си хора…

@danda приключи с премахването на монетните възли от sn_dbc, както беше обсъдено миналата седмица, така че някои от градивните елементи необходими за замяната на притежавани DBC с DBC носители са на място :tada: Ако сте готови за тестове на софтуера (просто копирайте и поставете командите стига да имате инсталиран Rust и др.), можете да бъдете сред първите, които експериментират практически с Safe Network DBC технологията .

@oetyng внедри работата по потока за контрол на съобщенията / обратната връзка и всичко това е обединено, което допълнително намали използването на памет от възлите. Той продължава да разглежда варианти за подобряването на приоритизирането на работното натоварване на възлите, така че скоро ще има още развитие на този фронт.

DBC тест

Контейнерът sn_dbc_examples съдържа примерен портфейл и възел(и) на разходната книга, предназначени да демонстрират използването на sn_dbc контейнера. Те комуникират с помощта на qp2p и прост примерен DBC протокол за съобщения. Все още не са интегрирани с останалата част от Safe Network. Работа по интеграцията им е в ход. Нарекли сме това DBC тест.

Каним заинтересованите и технически настроени членове на общността да пуснат DBC теста и да ни уведомят как го намирате. Трябва да работи на Linux, Mac и Windows. Кажете ни, ако имате нужда от помощ при стартирането му.

Преди да започнете е необходимо да имате:

Rust най-нова версия
Git
build-essential (Debian) или еквивалент

Първо изградете ultraman или инсталирайте foreman - ultraman е програма, която улеснява стартирането/спирането на множество възли с разходни книги. Потребителите на Windows ще трябва да инсталират програмата Ruby foreman вместо това, за което първо ще трябва да инсталирате Ruby - вижте инструкциите по-долу.

Linux/Mac

$ git clone https://github.com/dan-da/ultraman.git
$ cd ultraman
$ cargo build
$ cargo install --path . # <- don't forget the ' .'

Windows (PowerShell)

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString('<https://chocolatey.org/install.ps1>'))" && SET PATH=%PATH%;%systemdrive%\chocolatey\bin
cinst ruby
gem install foreman # in a new shell

След това създайте sn_dbc_examples

$ git clone https://github.com/maidsafe/sn_dbc_examples.git
$ cd sn_dbc_examples
$ cargo build

Отворете три терминални прозореца в директорията sn_dbc_examples.

В терминален прозорец 1 стартирайте разходната книга с 3 възела:

Linux/Mac
$ RUST_LOG=info ultraman start

Windows
foreman start

В терминален прозорец 2 (Боб) създайте портфейл:

$ cargo run --bin wallet -- --wallet-file .wallet2.dat

Сега създайте публичен ключ/адрес за получаване на пари:

>> newkey
Receive PublicKey: a1234567…

В терминален прозорец 3 (Алис) създайте портфейл и проверете баланса

$ cargo run --bin wallet
>> balance
Available balance: 0

Сега създайте първоначален ключ за да дадете пари на Алис

>> issue_genesis

Проверете отново баланса
>> balance
Available balance: 18446744073709551615 :money_mouth_face: :

Сега Алис може да преиздаде първоначалния DBC в по-малък DBC за да плати на Боб 100000. Остатъкът автоматично се връща в нейния портфейл.

>> reissue

Available balance: 18446744073709551615
Amount to spend: 100000
[b]earer or [o]wned: o
Recipient’s public key: a1234567.....

-- Begin DBC --
01000000a5c4a0e24ff643b9a7056af9efe3ed447472cd8b ...
-- End Dbc--

Алис копира DBC (бележка: само знаците между началния и крайния етикет и без празни полета) и го изпраща на Боб.

В терминален прозорец 2 (Боб)

Боб въвежда командата deposit в портфейла си и поставя DBC-то, като добавя бележка, ако иска:

>> deposit

Paste Dbc:
01000000a5c4a0e24ff643b9a7056af9efe3ed447472cd8b ...
Notes (optional): from Alice
Deposited 100000

Сега, когато Боб проверява баланса си, той вече е 100 000 монети.

>> Balance

Available balance: 100000 :dancer:

И той може да види DBC-то и информация за него, като използва командата unspend.

>> unspent

*-- Unspent Dbcs – *
a56e45ddf45f880b588b75f243fa88328d190c928596c5237c2d3bffe993a66c, rcvd: 2022-03-24T04:24:14.208444897+00:00, amount: 100000 (mine)

Пълните инструкции са налични в sn_dbc_examples контейнера.

Кажете ни как се справяте!


Преводи:

:uk: English :ru: Russian ; :de: German ; :es: Spanish ; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Safe Network България