Излезе: SAFE.NetworkDrive за Windows v.0.1.0-alpha.1

Излезе: SAFE.NetworkDrive за Windows v.0.1.0-alpha.1

Интернет навърши 30 години (Web30) и е подходящо да го отпразнуваме с представянето на алфата на SAFE.NetworkDrive за Windows, разработена от член на SAFE Network общността – Oetyng!

SAFE.NetworkDrive

Включете виртуални хард дискове, базирани върху първата децентрализирана и автономна дата мрежа SAFE Network.

Линк в GitHub: oetyng/SAFE.NetworkDrive

Алфа версия с графична среда и конзолна версия:

Event sourced virtual drive, writing encrypted WAL to SQLite, synchronizing to MockNetwork and local materialization to in-memory virtual filesystem. Виртуален диск базиран на произхождащи събития (Event sourced), записващ криптиран WAL в SQLite, синхронизиращ се с имитираща мрежа (MockNetwork) и локална материализация с виртуалната файлова система в паметта.

 • Множество локални потребителски акаунти.
 • Множество локални конфигурации на устройството на локален потребителски акаунт.
 • Поддръжка на един SAFE Network акаунт за всеки виртуален диск
 • Шифровани локални данни.
 • Добавя локален потребител, ако не съществува.
 • Добавяне / премахване на устройства.
 • Монтиране / демонтиране.
 • Премахване на локален потребител.
 • Икона в лентата за съобщения
  2c6777d1c4678293d22974b8e982ff389e5ad8ea 33b34a8f8baa583146fa7c8e4c8ddc63b2cdc716 3657d1eedc44ab80a387934b72bb5fe6515e3605 7ac77b7c59596f27554e3308c8e099e6c9a31c78 b69aeeba9491423cd70ed1ebbc52157313cdc59f

Изисквания:

Dokan driver (Dokan_x64.msi at https://github.com/dokan-dev/dokany/releases/tag/v1.2.2.1000)

Dotnet core runtime 3.0 ( .NET Core Installer: x64 https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/dotnet-runtime-3.0.0-preview3-windows-x64-installer)

Как да го използвате:

 • Уверете се, че имате инсталирани Dokan и dotnetcore 3.0 runtime.
 • Компилирайте приложението от източника.
 • Стартирайте SAFE.NetworkDrive.UI.exe или SAFE.NetworkDrive.Console.exe.

Известни проблеми:

 • Преименуването или преместването на първата папка в хард диска ще доведе до BSOD (син екран на смъртта) от неизправност на страницата в неподписана област.
  Това най-вероятно е проблем в dokan драйвера. Изпратена им е заявка за отстраняване на проблема.

Възможно е да има и други BSOD…

Следва:

Подробно обяснение за начина на работа на SAFE.NetworkDrive.