Safe Network новини 🇧🇬 16.6.2022

След новините от преди две седмици, решихме, че ще бъде полезно да се поразровим в още някои от съображенията и причините, поради които трябва да се мисли за ужасяващо съдържание в мрежата, какъв ефект може да има то и дали има път за справяне с него по начин, който защитава основните права на хората и е устойчив на цензура.

Общ напредък

Първо, с удоволствие приветстваме Бенно (@bzee) в екипа, командирован от Project Decorum. Тези от вас, които са активни тук, или които са присъствали на нашия хакатон преди време, ще познаят Бенно и неговите произведения и сме сигурни, че ще се съгласите, че това е много добра новина. Бенно се запознава с кодовата база и също така разглежда точка 2 от новините за напредъка тази седмица относно многонишковост на процесора.

Често срещано предположение е, че „многонишковата работа е добра, а еднонишковата лоша“, когато става въпрос за производителност, но това е опростено виждане и важи само ако всъщност се нуждаете от едновременна многонишковост. Често не се нуждаем, особено след като CRDT в крайна сметка са последователни и имплементацията в някои контейнери, които използваме, изглежда бъгава. Всъщност това може да е източникът на по-обърканите грешки, които виждаме. И така, анализираме работните ни потоци, за да открием къде е необходима многонишковост, за да можем да тестваме ефекта от преминаването към единични нишки, където не е.

Междувременно @yogesh продължава разследванията си за подмяна на базата с данни. Cacache все още изглежда най-добрият заместител, въпреки че Yogesh разширява DB тестовете, използвайки критерий, до останалите алтернативи и беше изненадан с някои наистина поразителни резултати . RocksDB, който е обвивка на Rust за C реализацията на RocksDB на Facebook изглежда предлага ~10 пъти по-бърза производителност при четене/запис (от най-бързата алтернатива и Sled) с изобилие от опции за оптимизация под капака. В момента екипът претегля ползите и минусите (това че е C зависим, значи, че неговите предпоставки са CLang и LLVM), за да вземе решение за смяна на вида на базата с данни.

Safe като Велики общини

Safe мрежата има формата на децентрализирана, автономна мрежа от възли, които просто вършат работата си по обработка и обслужване на данни, както е поискано от клиентите. Но неговата функция е да служи на индивиди и човечеството, както е описано в целите на проекта:

  • Позволява на всеки да има неограничен достъп до публични данни: цялата информация на човечеството, достъпна за цялото човечество.
  • Дава възможност на хората да имат защитен и частен достъп до собствените си данни и да ги използва, за да върши неща, без никой друг да участва.
  • Позволява на хората свободно да общуват помежду си насаме и сигурно.
  • Предоставя възможност на хората и бизнеса за финансова стабилност чрез търгуване на техните ресурси, продукти, съдържание и креативност без нужда от посредници или пазители.

Формата му се определя от предназначената му функция, която също така предопределя стратегията за да я достави, подхрани и подкрепи, в постигането на целите си в средата, в която ще бъде пусната.

Трябва да сме наясно с факта, че пускането не е във вакуум – или като някакъв лабораторен експеримент – нито пък технологията стои като неутрален обект. Това е отговор към интернет, който е бил завладян от бизнес модели за наблюдение, изоставяне на поверителността и необуздани нарушения на правата на човека. И също така си струва да се отбележи историята на съществуващите интернет монополи, които започнаха живота си с фалшивото предположение, че те са просто неутрални представители на технологията и какво стана след това с тях.

Мрежата, когато става дума за публични данни, е предназначена да бъде споделен ресурс, голямо общо благо, което позволява на “всеки да има неограничен достъп до публични данни: цялата информация на човечеството, достъпна за цялото човечество.”

Общите блага са ресурси, които са достъпни за всички и се държат и поддържат за колективното благоденствие, без значение дали са публични или частни. Те могат да бъдат природни ресурси, или околната среда, или друг ресурс, който се администрира не от държава, а от самоуправлението и принципите на общността, която облагодетелства.

В случая на Safe мрежата това са публичните данни, но също и инфраструктурата за частните данни и сигурната комуникация.

Общите блага са крехки неща, които трябва непрекъснато да бъдат подхранвани и поддържани. Това не е ново предизвикателство или дори технологично… то е социологическо по природа. Това общо имущество може да бъде оризово поле или кладенец за питейна вода. Всичко е наред и служи на всички, докато някой не реши, че би искал да източи своето оризово поле — най-ниското на хълма — или че кладенецът ще бъде изключително удобно място за изхвърляне на боклука му.

Разбира се, имаме проектирани механизми за справяне с лошото поведение на възлите и как те се обработват от мрежата по децентрализиран начин. Това е жизненоважно, за да може мрежата да се предпази от лоши участници и враждебни заплахи. Тези механизми са налице, когато проследим тяхната траектория, за да обслужват целите на проекта и нуждите на хората, използващи технологията: сигурност, поверителност, суверенитет и достъп до споделен глобален ресурс.

Но е правилно да разберем и признаем, че заплахите към мрежата не идват само от злонамерените оператори на възли, но атаките (дори тези, които могат да са насочени към репутацията на мрежата или атаки от типа Сибил) могат да бъдат извършени и от страна на клиента, качващия информация. И когато моделът за сигурност на мрежата разчита на непрекъснат поток от данни, той отново подчертава важността на достъпността и как репутацията поддържа полезността, която поддържа устойчивостта.

Така че трябва да проучим и съвестно да прегледаме възможностите за защита на мрежата от най-лошия вид съдържание и как да правим това по децентрализиран начин, който зачита правата на човека и е устойчив на капризите на враждебни държавни участници.

Докато клиентската страна е очевидна отправна точка за филтриране на нежеланото съдържание или комуникации и е жизненоважна за защитата на хората, подкрепата на общностите и решаване на проблема „добре дошли в ада“, ние също трябва да проучим възможните решения от страната на възела.

Защо? Защото, както ще ви каже днешният правен и регулаторен пейзаж, всички проблеми около модерирането и отговорността винаги ескалират, докато не достигнат до нивото за плащане или съхранение; което в този случай са операторите на възли, основните разработчици на кода и икономическите крайни точки.

Или всичко се прехвърля върху разработчиците на приложения и клиенти, които след това носят отговорност за съдържание, върху което нямат контрол, и отново крайните точки на екосистемата и рампите за влизане са уязвими, полезността и достъпността на мрежата пресъхват, заедно с нейната устойчивост и сигурност.

Така че все още има и трябва да има механизми за адаптиране, промяна и коригиране на курса на мрежата във времето въз основа на нуждите на хората. Ние не създаваме неразрушим робот или вирус – ние създаваме споделен ресурс, който е собственост на човечеството и трябва да носи отговорност пред човечеството. Въпросът е как човечеството формулира тези въпроси и искания? Това е проблемът, който трябва да бъде решен.

Ако се стремим да подобрим това, което използваме в момента, в изграждането на новата мрежа, която да влияе положително на човечеството, тогава трябва да следваме подход, основан на сътрудничество и постигане на широк консенсус. Защото това не само ще помогне за ограничаване на тенденцията да се надценява степента, до която технологията може да бъде решение, но също така изисква проверки на властта, която би въвела закони целящи същото.

Отчетността в преследването на това започва с признаване на тази тенденция, проактивна оценка на риска от вредите и внедряване на управленски структури.

Какви са характеристиките на решението?

Решението ще бъде такова, което по необходимост няма нито един арбитър, нито централизиран контрол. То ще се основава на глобално разпределени решения и консенсус относно обществените норми; то ще има решения, потвърдени от много субекти — дори в множество мрежи — със съгласие между много глобално разпределени, независими възли, всички разработени с отворен код. Това ще представлява вземането на решения в общото.

Една децентрализирана мрежа не може да замени необходимостта от непрекъсната съвместна работа, за да се грижим за нуждите един на друг и да поддържаме основните си права, не повече от предишните версии на интернет или която и да е друга технология.

Но все още трябва да работим за решение – заедно с много други екипи и проекти, изправени пред същите предизвикателства – и самата мрежа има дизайнерски характеристики, които я правят отличен кандидат за това. Глобално разпределените механизми за консенсус изискват глобално съгласуван консенсус за обществени норми, прозрачност и вземане на решения без централизиран контрол. Всичко в контекста на мрежа, която поддържа поверителността и суверенитета на личните данни.

И отново тук е основното предимство на естеството на случайното и равномерно разпределение на данни в едно адресно пространство и международно разпределената констелация от възлите: това означава, че никой държавен участник или юридически обвързан субект не може да има едностранно мнение относно модерирането на съдържанието. То изисква глобален подход и консенсус и доверие на доставчиците на ресурси чрез прозрачни методологии и политика, която се фокусира директно върху отстояването и защитата на правата на човека. Тъй като възлите и техните оператори не могат да бъдат принудени да изтрият данни или да действат по определен начин: това трябва да се постигне чрез колективния разпределен договор за това, което работи в интерес на мрежата и нейните потребители.

Може все още да нямаме всички отговори, но трябва да работим усърдно и отговорно върху него и да се изправим директно с него добросъвестно, за да се стремим към решение; неизпълнението на това ще има напълно предвидими последици за бъдещето на мрежата и непредвидени последици за нейните потребители. Няма да се отървем само с някакъв хитър правен трик или с някаква лека тактика за стартиране, нито чрез самата технология: тъй като технологията не защитава основните ни права, хората го правят.


Преводи:

:uk: English :ru: Russian ; :de: German ; :es: Spanish ; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Redirecting...