Safe Network новини 🇧🇬 2.2.2023

Време е за малко тестване! След успешната тестова мрежа на общността от миналата седмица (благодарение на @josh :metal:) ние пускаме нова тестова мрежа с 1GB възли. Този път позволяваме малки възли и от дома. С допълнителните корекции на стабилизирането през последните няколко седмици се надяваме да видим успешно разделяне - така че насърчаваме колкото се може повече от вас да се присъедините към теста.

Общ напредък

@anselme съобщава обнадеждаващи новини за DKG (процеса за гласуване на Старейшини), принуждавайки прекратяване на DKG и генериране на ключ всеки път, когато SAP (споделената информация за текущото членство) се актуализира. Закъсалите гласове са проблем от известно време и въпреки че все още се тества, това изглежда като определена стъпка напред.

Давидовците - @dirvine и @davidrusu проучват идеята за „стабилен набор“, въведена миналата седмица, за да видят как набор от не-DKG/Старейшини на BLS би могъл да изглежда и как може да се справи с форковете.

@bochaco разглежда съхранението на данни в паметта и преглежда как се представя в сравнение с данните, записани на диск.

@oetyng работи върху опростяването на кода, особено в комуникациите. В допълнение към това търсихме начини за препращане на съобщения между клиенти и възли без скъпата десериализация при Старейшините.

И @chriso и @roland стартираха OpenSearch върху AWS и го настройват, за да позволят много подробно проследяване.

Тестова мрежа Ахой! :sailboat:

Добре, приятели, тази седмица стартираме нова тестова мрежа с 42 възела с 1 GB място на възел. При благоприятен вятър може да сте в състояние да се присъедините с възли от дома или от любимия си облачен доставчик. Едно предимство на малките възли е, че безплатните облачни виртуални машини вече трябва да са по-жизнеспособни.

Последният тест беше окуражаващо стабилен и очевидно се провали, след като се запълни без без присъединяващи се нови възли. Очевидно при малки възли това може да се случи доста бързо. Така че този път ще търсим да видим дали можем да направим второ разделяне, без мрежата да се разпадне. Искаме да проверим и:

  • колко лесно е да се присъедините от вкъщи
  • дали проблемът с паметта на присъединяващия се възел е отстранен?
  • дали производителността е засегната, когато мрежата се запълни
  • дали DBC трансферите работят правилно
  • как работят Старейшините и по-малките възли с мин. 1GB - максимум 2GB хранилище

За първи път имаме сървър OpenSearch, който да ни помага да наблюдаваме тази тестова мрежа. OTLP функционалността е вградена в safe инсталационния файл, така че това е друго нещо, което ще разгледаме.

Надяваме се, че ще видим второ разделяне, в който случай ще можем да тестваме подобрения в процеса на преместване, върху който работим. Можете да видите дали вашият възел се е преместил, като потърсите RelocateStart и RelocateEnd регистрационни съобщения.

Как да се включите

Още веднъж, за да можем да тестваме това, което трябва да тестваме, CLI е ограничен до файлове с размер под 10MB.

За да се включите можете да следвате тези инструкции, за да настроите safe CLI. Тестовото име е feb2, а препоръчителната safe версия е 0.69.0.

Присъединяване като възел

За да се присъедините като възел, след като safe е инсталиран и сте превключили на feb2 според инструкциите, изпълнете:

safe node install

и след това:

safe node join --network-name feb2 [незадължителни флагове]

Успехът най-вероятно е с облачна виртуална машина, но по време на предишния тест хората успяха да влязат с помощта на възли от дома, както с VPN, така и без такъв, така че определено си струва да опитате. Започнете с:

safe node join --network-name feb2

След това с комбинации от --public-addr <вашите публични адреси>:12000 и --skip-auto-port-forwarding, за да видите дали можете да намерите такъв, който работи. Може също да искате да настроите пренасочване на портове на вашия рутер, но имайте предвид, че преминаването на NAT не е внедрено и няма гаранция за успех. Тази тема може да бъде полезна SBC мрежа? NAT кошмари.

Изпращане на проследявания

Вече имаме активирана Open Telemetry за двоичния файл на възела, така че имате възможност да ни изпратите следи/регистрационни файлове от вашия възел. Следите се съхраняват в индекс в клъстер OpenSearch, който внедрихме в AWS. За да изпратите своите трасировки, преди да изпълните командата node join, задайте следната променлива на средата така:

export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT="http://dev-testnet-infra-543e2a753f964a15.elb.eu-west-2.amazonaws.com:4317"

Все още се справяме с това как да използваме данните в OpenSearch, така че в момента нямаме какво да покажем, но скоро ще предложим достъп само за четене до таблата за управление. Интересуваме се и от всякакви приноси от хора, които познават или са работили с неща като Elastic/Kibana, които може да са в състояние да ни покажат как да правим интересни неща с данните. Ако имате някакъв опит тук и искате да помогнете, моля, уведомете ни :muscle: :bowing_man: !

Какво е полезно и докладване на проблеми

Точно сега, моля правете малки качвания. < 10 MB / файл.
Има добавен временен лимит и ще получите грешка, ако надвишите 10 MB.

Ако постоянно срещате проблеми с PUT или извличане на данни, за които имате успешен PUT, моля, изпълнете командата си с RUST_LOG=sn_client с префикс към нея (поне на Linux/Mac). Данните от тях и „MsgId“, които са били изпратени/неуспешни, ще бъдат ключови за отстраняване на грешки.


Ще се опитаме да докладваме обратно размерите на съхранените данни във възлите, докато тестваме, за да можем да видим дали има връзка между капацитет и надеждност.

Моля, обърнете внимание, че възлите не са равномерно разпределени в XorName пространството, така че при ограничено изрязване няма да видим равномерно разпределение на данните в тях.

Желая ви попътни ветрове и течения.


Това е, което използваме, за да проверим съхранението на данни в момента.

safe://hygoygym7tsj5hhyyykd1aqpw3djxea6om6xku568ahm7hy7gfn6q5gy7xr 
safe://hygoygym19bdbzg6jakfzkmacxurpkbuphgsxi6af3aecugfqjfaq66shww
safe://hygoygyq1xiofs8kx11jwkcguzuocd1xa5qp767bjjz39yrh44eo1mjkjch
safe://hygoygypnrqirzo7r5w464mnda8s6sdpatyrco5pda1w8nh5appa3ycb98h
safe://hygoygykajkeropyam6yihj9exdhn5o4b1pbjbeet4bazqo8m47ga3pw8mo 
safe://hygoygyp8c1wy7ijrpnesz9cj7enf4ms9oxhmp5m4r4yw4pjcemgywekf9r
safe://hygoygye13iznm1yxzpxp9seh6j8weh84c5ib3fq9mxozz4h6hb95o3uduo
safe://hygoygycc11b4pmrcb97ro6ro3wxh3cfrgi7ctbiwyya8mkktq1j35ysmzh
safe://hygoygykzkguckqygm985f5jrhcw87wiskbc97bottab47tq6fm9zm85f7r
safe://hygoygyewnaj8o7za3qycckfy95o5j9gex6s3b8jygr9j48aiyzthc36ffo 
safe://hygoygykime3s7rup1ezeiqeqo1zy1o4bqmckewhriun889c64n4umxcyih
safe://hygoygyc98c1ozh1cn9edxeworctuagt465zyybr61m8judfry4a4zycf8c
safe://hygoygyqcq8bift7urnftiqxzn7d877ckwtk85haawg7oigm3bhn3r1dx7e 
safe://hygoygyk7dzmcqxm3q4np87unu6tb9d8qt44fowxgqrhjy1xs6xgt69hade 
safe://hygoygymq98z86j1oagpctmg7pnixz94ckekpgytu1jkb45du8xw49qrr4w 
safe://hygoygypoq7y31uedr7c6q6e3jaxhd94id3r8bwn7od3f79hgdj7xbqibjr 
safe://hygoygykw8iw7wt9o3c7w36hi5xc1coyjdmdfm6dima3y9ehefxipxkwg3w 
safe://hygoygyc67ozi6m9i9o8xq5wti7ysa4g6nodxetmdgw64g5pw1qmucheeac 
safe://hygoygyqsxzn4p6mjx7ggj98pqc4he53xk1c54kw3hq1967n4yga1nbo3iw 
safe://hygoygyxojetcr5553xfyjnfoh3ywge7grs8d7z66e8nf678stecagdkomw 
safe://hygoygyqf4au3yf7ouyi7imu1hty5qrsjppy1mj5uba5tahnxkmocys5g7h 
safe://hygoygyx41a9samc35ep6h7y6zwku5ess3377f8awtuwn44r1pc5w3ragky 
safe://hygoygyej97u6irwmgq1od4s8m6h8epbkgmmwqtghhhy1hbcsntizpjmh3c 
safe://hygoygypn9urw4mhoqfabnke71e8usekjeg8m54t1fkoeigdyr5srgsqoia


Преводи:

:uk: English :ru: Russian ; :de: German ; :es: Spanish ; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: Redirecting...
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Redirecting...