SAFE Network новини – 21.3.2019

SAFE Network новини – 21.3.2019


Ето някои от основните неща тази седмица:

  • Публикувахме видео с @scoyle, като част от серията интервюта с членове на екипа.
  • Пуснахме поправка за SAFE Удостоверителя за мобилни приложения по рано тази седмица. Включва поправка на проблема с работата с по стари версии на Андроид.
  • Добавени са няколко нови страници описващи нашия интерфейс за чужди езици (foreign function interface) към документацията на Client библиотеките. Препоръчваме да започнете с общия преглед на FFI и да продължите от там.
  • Члена на общността @riddim публикува тема във форума за Python интерфейс за SAFE App API , върху който работи в момента.
  • Екипа работещ върху Fleming tпубликува тема описваща симулациите тестващи устойчивостта на мрежата срещу Сибил атаки.

Подробна информация може да намерите както винаги във форума на общността: SAFE Network Forum