Safe Network новини 🇧🇬 24.8.2023

Продължаваме да усъвършенстваме функциите, подготвяйки се за следващата тестова мрежа, по-специално въвеждането на плащане за парче и UTXO.

Плащането на парче означава третиране на всяко парче поотделно, вместо клиентът да ги групира в merkle-дърво и да иска от възлите оферта за този файл. Сега клиентите отправят запитване към всеки възел в близката група за цената на съхраняване на всяка част, преди да го изпратят (докато преди се опитвахме да получим цена от цялата мрежа, което беше доста неточно) и плащат на възлите, връщайки директно избраната оферта. Възлите изпращат своя публичен ключ с индивидуалната си оферта и клиентите плащат на този ключ. Както бе споменато миналата седмица, с текущия размер на групата от 8, клиентът трябва да избере цена, която гарантира, че поне 5 възела ще съхраняват парчето.

Детайлите за плащане, включително DBC, вече се изпращат с частта, а не с доказателството за изразходване, както преди, като частите се съхраняват само ако на даденият възел е платено.

Работата на ниво парче е по-гранулирана, отколкото на ниво файл, което трябва да изглади транзакциите и да позволи по-прецизни плащания към възлите и по-точен одит. Това също така улеснява започването на внедряване на наградите, тъй като трябва просто да се запазват DBC, изпратени с новите PUT към възела.

Което ни води точно към UTXO (изход за неизразходвана транзакция), който е моделприличащ малко повече на биткойн, където изразходваната книга се съхранява в мрежата. Освен това еднократните ключове BLS се използват за премахване на връзката на собственика с транзакцията и предотвратяване на двойно харчене. Преструктурирането на DBC за включване на тези функции продължава. @anselme и @bochaco, които са най-задълбочените в това, в момента отсъстват, но обещаваме пълен опис, когато се върнат.

Изчистване на бъгове

Коригирани са бавни клиентски връзки, както и няколко проблема при тестване с регистриране и качване и изтегляне на файлове. Решихме проблема с повторното качване, използващо повторно неправилни кеширани доказателства за плащане за момента, като елиминирахме етапа на кеширане – ще го въведем отново на по-късна дата. И сега проверяваме дали данните са копирани в по-голямата част от близката група, преди да ги съхраним, за да намалим грешките при съхранение.

Общ напредък

@joshuef въвежда промените в плащането на парче, което позволява прикачване на информация за плащане към всяко парче. Той също така поправи някои грешки около това, причинени от прикачени плащания, променящи размера на файла.

@Qi_ma се фокусира върху разрешаването на мъчителни проблеми с тестването и показатели, свързани с качване на файлове, мрежова комуникация и надеждност на теста.

@roland оптимизира как се задават обхватите на разстоянието на запис по време на репликация и разглежда откриването на грешки, за да идентифицира и отхвърли невалидни записи.

@bzee прилага още отстранявания на грешки във връзката и се опитва да намери източника на забавеното присъединяване (и получаването на PUT), което някои хора виждаха в последната тестова мрежа.

@chriso внедрява кран като услуга за тестови мрежи като част от работата си по автоматизиране на внедряването на тестови мрежи. Той също така разшири отчета за инвентаризацията на тестовата мрежа, за да предостави идентификационни номера на партньори, за да помогне за стартирането на връзки.

Мъките около QUIC и libp2p продължават да занимават @bzee, който също проучва причините, поради които немаршрутизираните партньори остават неактивни и не се набират/добавят от други нодове.

И @anselme проучва и обмисля развиващата се система за транзакции.


Преводи:

:uk: English :ru: Russian; :de: German; :es: Spanish; :fr: French

  • Подробна информация може да намерите както винаги във форума на международната общност: Safe Network Forum
  • Ако имате въпроси може да ги зададете във Facebook групата на българската Safe общност: SAFEnetwork България | Facebook
  • Ако искате да следите последните новини заповядайте във Facebook страницата на Safe Network България: Safe Network България